• Doprava zadarmo pri nákupe nad € 30 bez DPH
  • 14 dní na vrátenie tovaru
  • Záruka 3 roky
0
Košík
Cena bez DPH (zmeniť)
Spolu
Cena/ks
Množstvo
Položky
Nákupný košík je momentálne prázdny.
Cena bez DPH
5,- €
Do pokladne
Zmeniť

Ochrana osobných údajov kupujúceho ako spotrebiteľa

Prevádzkovateľ – AJ Produkty a.s. spoločnosť zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, resp. zamestnanci obchodných spoločností (klientov).

Kategórie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva sú bežné osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej iba ak „osobné údaje“).

Kupujúci berie na vedomie spracovanie osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, zasielania informácií o realizácii kúpnej zmluvy a pre účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Vaše osobné údaje sú spracúvané najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom, aj prostredníctvom tretích osôb, aj mimo územia SR v inom členskom štáte EÚ.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172-3

fax č.: 02/ 58272 170

Bližšie informácie viď: Politika informovanosti dotknutej osoby.