Certifikáty kvality a ochrany životného prostredia
SVANEN
Nordic Swan Ecolabel
Nordic Swan je oficiálny severský environmentálny certifikát s vysokými kritériami a skúma napríklad používania chemikálií, vypustených emisií do ovzdušia pri výrobe, spotrebu vody a pôdy až po spotrebu energie a zdrojov. Nábytok s touto certifikáciou spĺňa prísne požiadavky Nordic Swan Ecolabel na použité materiály, kvalitu a funkčnosť a celý výrobný proces od ťažby dreva v lese až po hotový produkt a recykláciu.
MÖBELFAKTA
MÖBELFAKTA
Möbelfakta je nezávislá švédska certifikácia udržateľnosti pre výrobcov nábytku. Táto certifikácia je rozdelená do 3 oblastí: kvalita, životné prostredie a sociálna zodpovednosť. Požiadavky na kvalitu znamenajú, že nábytok musí spĺňať uznávané európske a medzinárodné normy, aby sa zabezpečila odolnosť, funkčnosť a bezpečnosť nábytku. Environmentálne požiadavky znamenajú, že použité materiály musia spĺňať kritériá týkajúce sa obsahu chemických látok, emisií a trvalo udržateľného lesného hospodárstva. Výrobca musí mať tiež možnosť sledovať produkt v celom dodávateľskom reťazci a preukázať, že jeho vplyv na životné prostredie je minimálny. Sociálne požiadavky sa vzťahujú na všetky strany dodávateľského reťazca, v ktorom sa nábytok a jeho komponenty vyrábajú. Patrí sem aj kritérium, že výrobca nábytku musí mať plnú kontrolu nad vlastnou výrobou a vyžaduje, aby zmapoval a vykonal analýzu rizík subdodávateľov. Týmto sa má zabezpečiť, aby všetky strany dodržiavali ustanovenia UN Global Compact.
BYGGVARUBEDÖMNINGEN
BYGGVARUBEDÖMNINGEN
Byggvarubedömningen je nezisková organizácia, ktorú vlastnia veľké stavebné firmy a vlastníci nehnuteľností vo Švédsku. Poskytuje systém hodnotenia, ktorý má subjektom v stavebníctve a realitnom sektore uľahčiť výber stavebných materiálov, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju. Byggvarubedömningen hodnotí kritériá v dvoch oblastiach: obsah chemických látok a vplyv na životné prostredie, ako napríklad použitie obnoviteľných materiálov, emisie, recyklácia a opätovné použitie. Každé kritérium sa posudzuje samostatne a následne sa sčítajú body pre celkové hodnotenie. Celkové hodnotenie môže mať ako výsledok 3 stavy, odporúčané, akceptované alebo vylúčené, čo je znázornené zeleným, žltým alebo červeným symbolom. Tento jednoduchý semaforový systém znamená, že nakupovanie je jednoduché aj pre tých, ktorí sa v týchto zložitých oblastiach nevyznajú. Práve preto organizácia Byggvarubedömningen kontroluje dokumentáciu a obsah všetkých produktov, vďaka čomu stačí zadávateľovi zabezpečiť, aby farba pri celkovom hodnotení zodpovedala jeho požiadavkám. Tak bude mať istotu, že kupuje výrobok, ktorý spĺňa jeho environmentálne normy.
Svanen30310075
SVANEN
Svanen är en nordisk officiell miljömärkning med höga krav på allt från innehåll, användning av kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, samt energi-och resursanvändning. Möblerna uppfyller Svanens tuffa krav på material, kvalitet och funktion, och hela produktionskedjan från skog till färdig produkt och återvinning är noggrant kontrollerad.
Svanen30310078
SVANEN
Svanen är en nordisk officiell miljömärkning med höga krav på allt från innehåll, användning av kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, samt energi-och resursanvändning. Möblerna uppfyller Svanens tuffa krav på material, kvalitet och funktion, och hela produktionskedjan från skog till färdig produkt och återvinning är noggrant kontrollerad.
Svanen30310083
SVANEN
Svanen är en nordisk officiell miljömärkning med höga krav på allt från innehåll, användning av kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, samt energi-och resursanvändning. Möblerna uppfyller Svanens tuffa krav på material, kvalitet och funktion, och hela produktionskedjan från skog till färdig produkt och återvinning är noggrant kontrollerad.
Svanen30310084
SVANEN
Svanen är en nordisk officiell miljömärkning med höga krav på allt från innehåll, användning av kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, samt energi-och resursanvändning. Möblerna uppfyller Svanens tuffa krav på material, kvalitet och funktion, och hela produktionskedjan från skog till färdig produkt och återvinning är noggrant kontrollerad.
Svanen30310107
SVANEN
Svanen är en nordisk officiell miljömärkning med höga krav på allt från innehåll, användning av kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, samt energi-och resursanvändning. Möblerna uppfyller Svanens tuffa krav på material, kvalitet och funktion, och hela produktionskedjan från skog till färdig produkt och återvinning är noggrant kontrollerad.
EPD
En Miljöproduktdeklaration (EPD) är ett dokument som ger information om en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. Det inkluderar vanligtvis detaljer om produkten miljöprestanda, såsom energiförbrukning, växthusgasutsläpp, vattenanvändning och andra relevanta miljöfaktorer. EPD används för att kommunicera transparent och standardiserad miljöinformation till konsumenter, företag och andra intressenter, vilket underlättar informerade beslut om produkter och deras hållbarhet.