Pravidlá súťaží

Všetky pravidlá a podmienky súťaže týkajúce sa AJ Produkty a.s. sú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre súťaže, ktoré prebiehajú prostredníctvom našej webovej stránky alebo našich sociálnych médií, platia aj nasledujúce pravidlá:

1. Naše súťaže nie sú nijako sponzorované, podporované ani spravované spoločnosťami Facebook, Instagram, LinkedIn alebo inými sociálnymi sieťami.
2. Účastníci musia mať najmenej 18 rokov a trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky.
3. Informácie poskytované AJ Produkty pri zapojení do našich súťaží nie sú zdieľané s tretími stranami a sú použité v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov. Účastníci však súhlasia, že ich meno a súťažné príspevky môžu byť zverejnené na sociálnych médiách spoločnosti AJ Produkty a na ajprodukty.sk.
4. Účasť na našich súťažiach je bezplatná. Nie je potrebný žiadny nákup, pokiaľ nie je uvedené inak.
5. Účastníci nemôžu byť zamestnaní v AJ Produkty a.s., AJ Produkter AB alebo v žiadnej z jej dcérskych spoločností. Účastníkmi nemôže byť rodina alebo blízki príbuzní zamestnanca.
6. Profil účastníka na sociálnych sieťach musí byť vytvorený v súlade s pravidlami každej platformy.
7. Víťazov vyberie porota vedená marketingovým oddelením spoločnosti AJ Produkty. Proti rozhodnutiu poroty sa nemožno odvolať.
8. Bude akceptovaný iba jeden príspevok na osobu a súťaž.
9. Účasťou v našich súťažiach účastník súhlasí so všetkými vyššie uvedenými pravidlami a podmienkami súťaže.

Podmienky týkajúce sa zľavových kódov
Zľavové kódy je možné uplatniť pre zákazníka iba raz a nemožno ich kombinovať s inými akciami, ponukami alebo množstevnými zľavami.