Udržateľnosť

Politika udržateľnosti s vysokými ambíciami

Naša práca v oblasti udržateľnosti je založená na globálnych cieľoch OSN pre trvalo udržateľný rozvoj a ovplyvňuje všetky časti nášho podnikania a neustále napreduje. Naša práca sa zameriava na bezpečnosť, blahobyt a rozvoj našich zamestnancov, vplyv životného cyklu našich výrobkov na životné prostredie a správanie sa našich dodávateľov. Nezabúdame taktiež na etiku podnikania, sociálnu zodpovednosť a znižovanie našej uhlíkovej stopy. Výsledky toho, čo dosahujeme, sú každoročne zverejňované vo verejnej správe o udržateľnosti, ktorú si môžete stiahnuť nižšie.

 
Prečítajte si našu správu o udržateľnosti tu