Pracujeme na udržateľnom rozvoji

Udržateľnosť je pre nás v AJ Produkty strategickou oblasťou. Každý deň podnikáme kroky smerom k väčšej udržateľnosti, a to ako v našich prevádzkach, tak aj v našom portfóliu produktov. Naše úsilie o udržateľnosť sa týka celej organizácie - vrátane našich kancelárií, skladov, výrobných závodov a dcérskych spoločností v celej Európe.
Správa o udržateľnosti

Prečítajte si našu správu o udržateľnosti za rok 2021 (v angličtine)

OTVORIŤ PDF

Čo robíme v rámci zlepšenia udržateľnosti?

  • Prešli sme na energiu bez fosílnych palív v celej organizácii.
  • Máme ekologický certifikák a analýzujeme životný cyklus našich výrobkov.
  • Znížili sme počet našich dodávateľov.
  • Podporujeme rodovú rovnosť pri obsadzovaní pracovných pozícii.
  • Vykonávame každoročné prieskumy medzi zamestnancami.
  • Certifikujeme systémy riadenia dcérskych spoločností podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001.