Lepšie pracovné prostredie pre všetkých

Dopyt po udržateľných interiérových riešeniach rastie, rovnako ako potreba rozumného využívania zdrojov a zlepšenia životných podmienok. Naším cieľom je ponúkať produkty, ktoré sú odolné, modernizovateľné a recyklovateľné, a zároveň vytvárať udržateľné dodávateľské reťazce a znižovať množstvo odpadu.

Pre nás je prirodzenou cestou vpred myslieť udržateľne v každom smere - vytvárať lepšie pracovné prostredie, v ktorom sa zamestnancom darí, v záujme planéty a finančnej udržateľnosti.
Byggvarubedömmningen

Svanen

möbelfakta

Príklady našich aktivít v oblasti udržateľnosti:

  • Výpočet uhlíkovej stopy podľa Protokolu o skleníkových plynoch.
  • Prechod všetkých našich firemných vozidiel vo Švédsku na elektrické alebo hybridné modely.
  • Investícia do solárnych panelov na výrobu vlastnej elektrickej energie.
  • Environmentálna certifikácia a hodnotenie životného cyklu našich výrobkov.
  • Spustenie portálu o materiáloch.
  • Zefektívnenie dodávateľov pre lepšie riadenie zdrojov.
  • Zabezpečenie toho, aby sa o voľné pracovné miesta uchádzali a boli do nich vymenovaní muži aj ženy.
  • Vykonávanie každoročných prieskumov medzi zamestnancami.

Ďalej je to napríklad uplatňovanie zodpovednosti výrobcu na obaly, elektronické výrobky a batérie. Základnou myšlienkou zodpovednosti výrobcu je znížiť množstvo odpadu a zabezpečiť, aby sa vzniknutý odpad recykloval a používal na nové výrobky. Ako spoločnosť sme zodpovední za to, aby sme pomohli dosiahnuť ciele recyklácie a zabezpečili, aby sa obaly, elektronické výrobky a batérie, ktoré uvádzame na trh, mohli zbierať a recyklovať. Spoločnosť AJ Produkter vo Švédsku je napojená na zberné systémy FTI a El-Kretsen.