Udržateľnosť v sociálnej oblasti

Pre lepší pocit v práci

Chceme, aby spoločnosť AJ Produkty bola otvoreným pracoviskom, ktoré ponúka rovnaké možnosti pre všetkých. Firemná kultúra, ktorú sme časom vybudovali, bola vždy našou dôležitou súčasťou. Náš záväzok konať určitým spôsobom dobre vystihujú naše štyri hodnoty: citlivosť, kompetentnosť, praktickosť a nápomocnosť. Usmerňujú nás v našej práci a ovplyvňujú rozhodnutia na všetkých úrovniach organizácie. 
 
Naši ľudia sú dôležitou súčasťou kultúry. Aby sme zabezpečili, že noví zamestnanci sa u nás dobre začlenia, absolvujú prípravný nástupný program, ktorý sa začína ešte pred ich prvým dňom v práci. Cieľom tohto programu je zabezpečiť, aby všetci noví zamestnanci mali rovnakú príležitosť uspieť na svojích pozíciách a zároveň sa stali súčasťou pracovnej kultúry spoločnosti AJ Produkty. 
 
Bezpečné a chránené pracovné prostredie je pre nás mimoriadne dôležité. Na prevencii úrazov a nehôd, ako aj výskytu chorôb z povolania neustále pracujeme. V roku 2021 sme mohli osláviť celý rok bez úrazu v našom výrobnom závode v Poľsku, čo je nový rekord. 

Zasadacia miestnosť

Spoločenská zodpovednosť našich dodávateľov

V súčasnosti máme viac ako 300 dodávateľov. Preto je pre nás nesmierne dôležité zabezpečiť, aby sa dodržiavali usmernenia a zásady spoločnosti. Väčšina našich dodávateľov (91%) je v Európe a malá časť (len 9%) v Ázii. Naše dva vlastné výrobné závody v Európe sa na celkových nákupoch podieľajú 35 %. 
 
Každoročne vykonávame systematickú prácu v oblasti CSR v dodávateľskom reťazci na základe systému založeného na rizikách, ktorý neustále rozvíjame a aktualizujeme. Kľúčovými kritériami pri nákupe sú ľudské práva, pracovné právo, požiadavky na kvalitu a životné prostredie a boj proti korupcii. Monitorovanie a audity sa vykonávajú prostredníctvom samohodnotenia a návštev v závodoch. 

Sociálna angažovanosť 

Podpora charitatívnych organizácií a združení a prispieva k spoločenskej angažovanosti v komunite a je pre nás v spoločnosti AJ Produkty dôležitá. 
 
Od roku 2012 podporujeme švédsku neziskovú organizáciu Yennenga Progress, ktorá aktívne prispieva k budovaniu komunity rozvíjaním konceptu Dobrá dedina. To, čo sa začalo škôlkou v dedine Nakamtenga v Burkine Faso, sa od roku 2001 rozrástlo na celú komunitu. Spoločnosť AJ Produkty podporuje projekt nábytkom pre školu. 

Správa o udržateľnosti

Prečítajte si našu správu o udržateľnosti za rok 2021 (v angličtine)