Udržateľnosť v oblasti životného prostredia

Šetrenie zdrojov pre udržateľnú budúcnosť

Jednou z oblastí, na ktorú sa zameriavame, je znižovanie vplyvu na klímu v súvislosti so spotrebou energie v našich kanceláriách, skladoch, výrobných závodoch a dcérskych spoločnostiach. Rozhodli sme sa postupne sa zbaviť fosílnych palív, ako je uhlie, ropa a zemný plyn. Preto teraz podnikáme kroky na prechod na bezfosílnu energiu v celej organizácii. V rámci toho inštalujeme solárne panely v našom centrálnom sklade v Halmstade a aj v našom výrobnom závode v Poľsku. 
 
Zameriavame sa aj na opatrenia, ktoré nám pomáhajú znižovať celkové množstvo odpadov. Projekt Paleta je jedným z našich interných projektov, ktorý sa realizuje v spolupráci medzi centrálou v Halmstade a výrobným závodom v Poľsku. Cieľom projektu je znížiť množstvo odpadu určeného na spálenie a zlepšiť kvalitu našich paliet tak, aby bola ich životnosť dlhšia.

Manažér v kancelárii

Lepšia životnosť produktov a materiálov 

Snažíme sa zabezpečiť, aby naše výrobky boli vysoko kvalitné z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti, mali dlhú životnosť a nepoškodzovali ľudí ani životné prostredie. Skutočnosť, že kvalita našich výrobkov je v priebežných hodnoteniach zákazníkov vždy vysoko hodnotená, svedčí o tom, že sa naša práca vypláca. To, že sme predĺžili záručnú dobu z troch na sedem rokov, tiež svedčí o našej ambícii pokračovať vo vývoji a ponúkať kvalitné výrobky, ktoré vydržia veľmi dlho. 
 
Neustále pribúdajú nové zákonné požiadavky a požiadavky zákazníkov na látky, ktoré sa nesmú používať. To znamená, že musíme aktívne pracovať na aktualizácii dokumentácie a informácií o výrobkoch a materiáloch. V nadchádzajúcom roku spustíme nový interný systém, vďaka ktorému budú tieto informácie jednoduchšie a prehľadne dostupné.
 
Ambíciou je, aby nám systém umožnil merať a vypočítať vplyv našich výrobkov na životné prostredie a klímu. Neustále sa zvyšujú požiadavky na zohľadnenie emisií skleníkových plynov počas celého životného cyklu výrobku a my sa snažíme zvyšovať naše odborné znalosti a vedomosti v tejto oblasti.

Udržateľnosť v doprave

Zníženie emisií z dopravy je jednou z najväčších výziev v celosvetovom úsilí o zmenu klímy. Pre nás v spoločnosti AJ Produkty je to prioritný ekologický aspekt. Hlavnými druhmi dopravy, ktoré používame, sú nákladné autá, lode a vlaky. 
 
V záujme zníženia emisií skleníkových plynov sa snažíme o: 
  • Prechod na železničnú dopravu, 
  • zníženie poškodenia tovarov pri preprave, a tým zníženie počtu „zbytočných“ prepráv, 
  • zabezpečenie väčšieho objemu produktov od menšieho počtu dodávateľov a lepšie naplnenie každého nákladného vozidla.  
Neustále pracujeme na zlepšení zberu údajov o emisiách od všetkých našich prepravcov s cieľom zohľadniť emisie súvisiace s prepravou. 
Správa o udržateľnosti

Prečítajte si našu správu o udržateľnosti za rok 2021 (v angličtine)