• Doprava zadarmo pri nákupe nad € 30 bez DPH
 • 14 dní na vrátenie tovaru
 • Záruka 3 roky
0
Košík
Cena bez DPH (zmeniť)
Spolu
Cena/ks
Množstvo
Položky
Nákupný košík je momentálne prázdny.
Cena bez DPH
5,- €
Do pokladne
Zmeniť

Kúpna zmluva a jej náležitosti

Predmetom kúpnych zmlúv je dodávka tovaru ponúkaného v katalógu spoločnosti A J Produkty a. s., prostredníctvom webových portálov spoločnosti A J Produkty a. s., resp. vo všeobecnej ponuke firmy A J Produkty a.s.. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú dňom potvrdenia objednávky spoločnosťou A J Produkty a.s., pričom kupujúci je svojou objednávkou viazaný počnúc dňom jej odoslania spoločnosti A J Produkty a.s..

Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe uzatvorenia jednotlivých kúpnych zmlúv. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe potvrdenia objednávky predávajúcim.

Objednávka kupujúceho: jej náležitosťami sú:

 

 • identifikačné údaje kupujúceho:
 • v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa je to obchodné meno, sídlo, IČO, podľa výpisu z Obchodného registra, živnostenského registra prípadne iného príslušného registra,
 • v prípade spotrebiteľa sa uvádza jeho krstné meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu,
 • kontaktná osoba (osoba oprávnená vystaviť objednávku v mene kupujúceho),
 • miesto dodávky tovaru, ak nie je zhodné s adresou kupujúceho,
 • číslo tovaru podľa katalógu, názov tovaru, farba tovaru, počet kusov tovaru, jednotková cena tovaru, cena tovaru celkom.

 

V prípade ak objednávka kupujúceho neobsahuje všetky náležitosti ktoré stanovujú tieto Obchodné podmienky a chýbajúce náležitosti boli obsluhe, ktorá spracúva objednávky kupujúcich z poverenia predávajúceho dodatočne doplnené písomne, e-mailom, faxom alebo telefonicky, postačuje ak tieto náležitosti obsahuje potvrdenie objednávky od predávajúceho.

Objednávka môže byť kupujúcim vyhotovená:

 

 • písomne a zaslaná poštou na adresu sídla predávajúceho, resp. jeho prevádzky, zaslaná e-mailom na e-mailovú adresu info@ajprodukty.sk alebo na inú funkčnú e-mailovú adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho www.ajprodukty.sk,
 • telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 (0)2 48 214 712, kde je potrebné všetky vyššie uvedené údaje uviesť obsluhe,
 • prostredníctvom internetového e-shopu po korektnej registrácii kupujúceho osoby vložením požadovaného tovaru do virtuálneho košíka ktorý je súčasťou e-shopu a odoslaní objednávky.

 

Potvrdenie objednávky predávajúcim, obsahuje

 

 • identifikačné údaje predávajúceho,
 • špecifikácia množstva a typu tovaru,
 • špecifikácia ceny,
 • dátum dodania tovaru a podmienky jeho dodania,
 • platobné podmienky,
 • prípadne iné náležitosti.

 

Záväzok predávajúceho vyplývajúci z kúpnej zmluvy je záväzok, ktorého rozsah je definovaný v potvrdení objednávky. Predávajúci zodpovedá za dodávku tovaru v rozsahu potvrdenia objednávky. Potvrdenie objednávky (resp. proforma faktúra v prípade zálohovej platby) zo strany predávajúceho bude kupujúcemu zaslaná e-mailom alebo poštou.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, a pod.) pre uskutočnenie objednávky sú závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, sa spravujú výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú prejednávané súdmi Slovenskej republiky.