• Doprava zadarmo pri nákupe nad € 30 bez DPH
  • 14 dní na vrátenie tovaru
  • Záruka 3 roky
0
Košík
Cena bez DPH (zmeniť)
Spolu
Cena/ks
Množstvo
Položky
Nákupný košík je momentálne prázdny.
Cena bez DPH
5,- €
Do pokladne
Zmeniť
Letný výpredaj PROJEKTOVÉ RIEŠENIA

Termíny dodávok a dodacie podmienky

Výrobky objednané podľa katalógu alebo prostredníctvom e-shopu sa predávajúci zaväzuje dodať v lehote od 48 hodín do maximálne 60 dní po uhradení zálohovej faktúry alebo po prijatí potvrdenia platby kreditnou alebo debetnou kratou v závislosti od typu výrobku. Termín dodania pre jednotlivé objednávky je vždy uvedený na potvrdení objednávky.

Objednávka je pre kupujúceho záväzná, pre predávajúceho sa stáva záväznou v rozsahu potvrdenia objednávky. V prípade, že predávajúci nemôže dodať všetky výrobky, ktoré objednávajúci objednal vo svojej objednávke, je predávajúci v potvrdení objednávky povinný špecifikovať výrobky, ktoré dodať môže. Dodacie lehoty uvedené v potvrdení objednávky pre výrobky, ktoré nemôže predávajúci dodať, prípadne nie sú na sklade, nie sú pre predávajúceho nezáväzné. Predávajúci je oprávnený takýto tovar dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí.

Predávajúci neručí za chybné informácie a omyly v objednávke, vzniknuté konaním zo strany kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať dodávku tovaru aj čiastočnými dodávkami. Niektoré tovary sú dodávané v rozmontovanom stave, balené v jednom, alebo viacerých balíkoch. Servis, a to záručný aj pozáručný, je zabezpečený pre všetky predávané výrobky, ktorých funkčnosť si vyžaduje túto službu. Kupujúci je povinný pri odovzdaní a prevzatí tovaru potvrdiť prevzatie tovaru zástupcovi predávajúceho odtlačkom pečiatky (nevzťahuje sa na spotrebiteľa) a podpisom na dodacom, resp. prepravnom liste, s uvedením dátumu prevzatia tovaru a aj čitateľne uvedeného mena preberajúceho.

 

Doprava, vynáška a montáž tovarov

 

Predávajúci zabezpečí dopravu tovarov v hodnote nad 30,- Eur bez DPH ku kupujúcemu v rámci územia Slovenskej republiky na svoje náklady, a to prostredníctvom zmluvného prepravcu. V prípade dodania tovaru v celkovej cene do 30,- Eur s DPH si predávajúci bude účtovať poplatok za dopravu vo výške 5,- Eur bez DPH (6,- Eur s DPH).

V prípade objednávky vynášky tovarov, montáže tovarov alebo oboch služieb súčasne zo strany kupujúceho budú tieto zabezpečené predávajúcim na náklady kupujúceho podľa cenovej ponuky predávajúceho poskytnutej na žiadosť kupujúceho.

Montáž a vynesenie tovaru sú extra hradené služby a budú kupujúcim individuálne nacenené.

Pri objednaní vynesenia tovaru si kupujúci môžu vybrať z nasledovných možností

  • COMFORT - vynesenie za pomoci asistencie vodiča.
  • TOP COMFORT PLUS - kompletné vynesenie tovaru. Dá sa objednať len v mestách, kde má prepravca depo (Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Poprad. Košice).

Predávajúci zabezpečí dopravu tovaru kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, podľa INCOTERMS 2010 DAP (dodanie tovaru k zákazníkovi na miesto určenia). V prípade ak kupujúci požaduje doručenie tovaru vlastnou dopravou, bude dodávka uskutočnená podľa INCOTERMS 2010 FCA (uvoľnenie tovaru k preprave zabezpečenej kupujúcim). V tomto prípade je kupujúci zodpovedný za realizáciu prepravy, poistenie a reklamácie počas prepravy. Všetky dodacie podmienky sa riadia podľa INCOTERMS 2010 a ORGALIME S2000. V prípade uplatnenia INCOTERMS 2010 FCA nevzniká kupujúcemu nárok na refundáciu nákladov spojených s prepravou a dodaním.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní tovaru skontroloval stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade neúplnej zásielky nie je kupujúci takúto zásielku odmietnuť prevziať ak sa na tom s predávajúcim vopred písomne nedohodol.

 

Nebezpečenstvo poškodenia

 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru od dopravcu v mieste určenia (podľa INCOTERMS 2010 DAP) alebo priamo v sklade predávajúceho pred nakládkou tovaru (podľa INCOTERMS 2010 FCA). Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na tovare, a to v rozsahu jeho balenia, množstva, akosti a vyhotovenia. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v plnom rozsahu platí ustanovenie § 428 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.