0
Obsah košíka
Ceny bez DPH (zmeniť)
Spolu
Cena/ks
Množstvo
Položky
Nákupný košík je momentálne prázdny.
Cena bez DPH
5,- €
Do pokladne
Zmeniť
Kancelária a konferencia
Kancelárske prislušenstvo
Ergonomické prislušenstvo
Kancelárske odpadkové koše
Lekárničky a panely prvej pomoci
Nástenky a informačné tabule
Nástenne hodiny
Opierky nôh
Podložky pod stoličku
Príslušenstvo k stolu
Skartovačky & Laminovačky
Štítkovače
Triedenie odpadu
Kancelársky nábytok
Aktívne sedenie
Akustické panely
Drevené policové skrine
Kancelárske kontajnery
Kancelárske podložky
Kancelárske regály
Kancelárske skrine
Kancelárske stoličky
Kancelárske stoly s pevnou výškou
Kancelárske stoly výškovo nastaviteľné
Kancelárske vozíky
Kartotéky
Paravány
Počítačové stoly
Sedlové stoličky
Skrine na triedenie pošty a dokumentov
Výkresové skrinky
Zostavy kancelárskeho nábytku
Konferenčný nábytok
Doplnkový konferenčný nábytok
Konferenčné stoličky
Prípojné panely
Rokovacie stoly
Obchod
Drôtené koše do predajne
Nákupné vozíky a Košíky
Regály do predajne
Reklamné stojany a pútače
Stupienky
Prezentácia
Biele tabule
Flipcharty
Nástenky a informačné tabule
Príslušenstvo a doplnky
Projekčné plátna
Sklenené magnetické tabule
Svietidlá
Podlahové svietidlá
Stolové svietidlá
Stropné svietidlá
Uskladnenie cenností
Bezpečnostné skrine
Ohňovzdorné skrine
Skrinky na kľúče
Vonkajšie vybavenie
Kryty
Odpadkové koše a kontajnery
Popolníky
Poštové schránky
Stojany a prístrešky pre bicykle
Vybavenie na zimu
Vstupný priestor a recepcia
Bariérový systém
Čističe topánok
Informačné tabule a nástenky
Nábytok pre recepciu
Recepčné pulty
Stojany na prospekty a časopisy
Umelé kvety
Vešiaky
Vstupné rohože
Záhradný nábytok
Lavice a drevený nábytok
Slnečníky a prístrešky
Záhradné stoličky
Záhradné stoly
Zostavy záhradného nábytku
Sklad a priemysel
Balenie a páskovanie
Baliace fólie
Baliace potreby a materiál
Lepiace pásky
Páskovacie náradie a technika
Váhy
Viazacie pásky a príslušenstvo
Bezpečnosť na pracovisku
Bezpečnostné a priemyselné zrkadlá
Lekárničky a panely prvej pomoci
Manipulácia so sudmi
Ochranné protinárazové zábrany
Pletivové deliace steny
Príslušenstvo k sudom
Protihlukové a zváračské zásteny
Výstražné pásky a bezpečnostné značenia
Zahradzovacie stĺpiky a pásky
Dieľna a priemysel
Baliace stoly
Dielenské vozíky
Dielenské zásuvkové kontajnery a skrinky
Háčiky a držiaky na náradie
Ohrievače
Ochranné počítačové skrine
Panely na náradie
Pracovné stoly
Priemyselné stoličky
Rohože
Skrine na náradie a súčiastky
Stupienky
Váhy
Manipulácia a dvíhanie
Fúriky
Klietkové vozíky a paletové kontajnery
Kolieska
Kolobežky
Nájazdové rampy
Nerezové vozíky
Nízkozdvižné paletové vozíky
Palety a príslušenstvo
Plošinové vozíky
Policové vozíky
Prepravné vozíky
Príslušenstvo k VZV
Rudle
Sťahovacie a transportné vozíky
Vozíky na prepravky
Výklopné kontajnery
Vysokozdvižné paletové vozíky
Zdvíhacie plošiny
Zdvíhacie stoly
Zdviháky a podpery
Náradie
Kompresory, vzduchové hadice, pneumatické náradie a príslušenstvo
Ručné náradie
Sady náradia
Sklad
Dielenské skrine
Konzolové regály
Paletové regály
Plastové boxy na súčiastky
Plastové prepravky
Policové regály
Príslušenstvo pre paletové regály
Rebríky, lešenia a mobilné schodiská
Regály na pneumatiky
Regály s plastovými boxami
Skrine s plastovými boxami
Stupienky
Životné prostredie
Koše na triedenie odpadu
Odpadkové koše a kontajnery
Skrine na chemikálie
Stojany na odpadkové vrecia
Vozíky so záchytnou vaňou
Vrecia na odpad
Vybavenie pre upratovanie
Výklopné kontajnery
Záchytné vane a podstavce pod sudy
Šatňa
Manipulácia s prádlom
Rohože do mokrého prostredia
Šatňové skrinky
Priehradkové skrinky
Príslušenstvo ku skrinkám
Šatňové skrinky
Skrinky na osobné veci
Šatňové steny a lavičky
Reštaurácia a jedáleň
Barové stoličky
Barové stoly
Exteriérový nábytok
Lavice a drevený nábytok
Slnečníky a prístrešky
Záhradné stoličky
Záhradné stoly
Zostavy záhradného nábytku
Jedálenské stoličky
Jedálenské stoly
Jedálenské zostavy
Paravány
Servírovacie vozíky
Skladacie stoličky
Skladacie stoly
Vianočná párty
Vozíky na prepravu stolov a stoličiek
Výrobky A-Z
Výpredaj

Termíny dodávok a dodacie podmienky

Výrobky objednané podľa katalógu alebo prostredníctvom e-shopu sa predávajúci zaväzuje dodať v lehote od 48 hodín do maximálne 60 dní po uhradení zálohovej faktúry v závislosti od typu výrobku. Termín dodania pre jednotlivé objednávky je vždy uvedený na potvrdení objednávky.

Objednávka je pre kupujúceho záväzná, pre predávajúceho sa stáva záväznou v rozsahu potvrdenia objednávky. V prípade, že predávajúci nemôže dodať všetky výrobky, ktoré objednávajúci objednal vo svojej objednávke, je predávajúci v potvrdení objednávky povinný špecifikovať výrobky, ktoré dodať môže. Dodacie lehoty uvedené v potvrdení objednávky pre výrobky, ktoré nemôže predávajúci dodať, prípadne nie sú na sklade, nie sú pre predávajúceho nezáväzné. Predávajúci je oprávnený takýto tovar dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí.

Predávajúci neručí za chybné informácie a omyly v objednávke, vzniknuté konaním zo strany kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať dodávku tovaru aj čiastočnými dodávkami. Niektoré tovary sú dodávané v rozmontovanom stave, balené v jednom, alebo viacerých balíkoch. Servis, a to záručný aj pozáručný, je zabezpečený pre všetky predávané výrobky, ktorých funkčnosť si vyžaduje túto službu. Kupujúci je povinný pri odovzdaní a prevzatí tovaru potvrdiť prevzatie tovaru zástupcovi predávajúceho odtlačkom pečiatky (nevzťahuje sa na spotrebiteľa) a podpisom na dodacom, resp. prepravnom liste, s uvedením dátumu prevzatia tovaru a aj čitateľne uvedeného mena preberajúceho.

 

Doprava, vynáška a montáž tovarov

Predávajúci zabezpečí dopravu tovarov v hodnote nad 30,- Eur bez DPH ku kupujúcemu v rámci územia Slovenskej republiky na svoje náklady, a to prostredníctvom zmluvného prepravcu. V prípade dodania tovaru v celkovej cene do 30,- Eur bez DPH vrátane, si predávajúci bude účtovať poplatok za dopravu vo výške 5,- Eur bez DPH (6,- Eur s DPH).

V prípade objednávky vynášky tovarov, montáže tovarov alebo oboch služieb súčasne zo strany kupujúceho budú tieto zabezpečené predávajúcim na náklady kupujúceho podľa platného cenníka predávajúceho.

Predávajúci zabezpečí dopravu tovaru kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, podľa INCOTERMS 2010 DAP (dodanie tovaru k zákazníkovi na miesto určenia). V prípade ak kupujúci požaduje doručenie tovaru vlastnou dopravou, bude dodávka uskutočnená podľa INCOTERMS 2010 FCA (uvoľnenie tovaru k preprave zabezpečenej kupujúcim). V tomto prípade je kupujúci zodpovedný za realizáciu prepravy, poistenie a reklamácie počas prepravy. Všetky dodacie podmienky sa riadia podľa INCOTERMS 2010 a ORGALIME S2000. V prípade uplatnenia INCOTERMS 2010 FCA nevzniká kupujúcemu nárok na refundáciu nákladov spojených s prepravou a dodaním.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní tovaru skontroloval stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade neúplnej zásielky nie je kupujúci takúto zásielku odmietnuť prevziať ak sa na tom s predávajúcim vopred písomne nedohodol.

 

Nebezpečenstvo poškodenia

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru od dopravcu v mieste určenia (podľa INCOTERMS 2010 DAP) alebo priamo v sklade predávajúceho pred nakládkou tovaru (podľa INCOTERMS 2010 FCA). Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na tovare, a to v rozsahu jeho balenia, množstva, akosti a vyhotovenia. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v plnom rozsahu platí ustanovenie § 428 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.