Umenie prijímať a dávať konštruktívnu kritiku

Umenie prijímať a dávať konštruktívnu kritiku

Kritika je citlivá téma, najmä na pracovisku. Málokto má rád kritiku, ale spätná väzba je príležitosťou na rozvoj. Či už ste manažér alebo zamestnanec, je dôležité vedieť kritiku dať, ale aj prijať. Ak sa to robí správne, kritika môže zlepšiť spoluprácu a pochopenie pracovnej situácie druhej osoby. Konštruktívna kritika je cenným nástrojom na dosiahnutie pozitívnych zmien na osobnej aj organizačnej úrovni.

Čo je kritika?

Slovo kritika väčšine ľudí neznie veľmi príjemne. To nie je prekvapujúce, pretože kto má rád, keď ho niekto kritizuje? Podľa slovníka kritika znamená: útočiť na niekoho poukazovaním na chyby a nepresnosti. Druhý výklad je: hodnotiace skúmanie predností a nedostatkov. To znamená, že kritika môže byť aj oceňujúca. Stručne povedané, kritika je hodnotenie práce, diela alebo výkonu iných osôb jednou alebo viacerými osobami. Kritika môže byť pozitívna aj negatívna. Často sa namiesto toho používa slovo spätná väzba, pretože väčšina ľudí ho považuje za priateľskejšie.

Aké výhody má kritika?

Konštruktívna kritika nám dáva príležitosť rozvíjať a zlepšovať sa. Príliš často pokračujeme v tom istom, čo sme robili vždy. Preto je dôležité získať spätnú väzbu od kolegov alebo nadriadeného. Môžu vidieť veci, ktoré nám uniknú, keď sme uprostred svojej každodennej rutiny.

To isté platí aj naopak. Keď dáte kolegovi konštruktívnu kritiku, môže to, dúfajme, viesť k lepšej následnej spolupráci. Správne komunikovaná konštruktívna kritika môže byť prospešná pre všetkých. Nebojte sa upozorniť na veci, ktoré by sa podľa vás dali zlepšiť, ale robte to objektívne a s rešpektom k pocitom kolegu.

Ako komunikovať konštruktívnu kritiku?

Dôkladne si premyslite, čo chcete svojmu kolegovi povedať. Je to naozaj relevantná kritika, alebo ste to vy, kto je nespokojný s pracovnou situáciou a hľadá chyby? Čo môžete urobiť, aby veci fungovali lepšie?

Cieľom konštruktívnej kritiky je pomôcť príjemcovi rozvíjať sa. Je dôležité, aby ste vyzdvihli veci, ktoré fungujú dobre. Príliš často zabúdame pochváliť, keď sa veci daria a práca je vykonaná správne a načas. Keď poukazujete na veci, ktoré sa dajú robiť lepšie, mali by ste tiež vysvetliť prečo a byť pripravení diskutovať o tom, ako by mal kolega alebo zamestnanec postupovať. Možno bude potrebné vykonať zmeny, ktoré sú mimo kontroly konkrétneho zamestnanca. Pre bezpečné a tvorivé pracovné prostredie je dôležité navzájom sa počúvať a snažiť sa pochopiť názor druhého.

Pri kritike majte na pamäti nasledovné:

  • Pochvalu môžete vysloviť pred ostatnými, ale negatívnu kritiku by ste mali vždy vysloviť individuálne.
  • Pri konštruktívnej kritike sa zamerajte na pozitíva.
  • Nezabúdajte, že cieľom je pomôcť zamestnancovi a kolegovi stať sa ešte lepším v jeho práci.
  • Kritiku vždy ukončite niečím pozitívnym!

Ako prijať kritiku?

Ako reagujete na kritiku? Ste nahnevaní a smutní, alebo dokážete počúvať, o čo vlastne ide? Snažte sa nebrať si to osobne a počúvajte fakty. Ak si myslíte, že kritika je nejasná, pýtajte sa. Keď viete, čoho sa kritika týka, musíte ju analyzovať. Ak máte pocit, že sa potrebujete zamyslieť nad tým, čo bolo povedané, vždy môžete neskôr požiadať o spätnú väzbu. Buďte k sebe úprimní. Je kritika oprávnená, alebo je nespravodlivá? Pamätajte, že osobné útoky nie sú nikdy prijateľné.

Správna komunikácia je základ

Neohovárajte osobu, o ktorej si myslíte, že by mala zlepšiť svoj výkon. To nevedie k žiadnej zmene, ale len vytvára negatívne pracovné prostredie. Mnohým ľuďom je nepríjemné kritizovať niekoho iného, ale zároveň cítia potrebu vyjadriť svoju nespokojnosť. Namiesto toho sa obráťte na dotyčnú osobu a vysvetlite, ako to ovplyvňuje vašu prácu. Nechajte dotyčnú osobu vyjadriť svoju verziu príbehu a pokúste sa spoločne nájsť riešenie. Ak máte pocit, že sa vám nedarí presadiť svoj názor, obráťte sa na svojho nadriadeného, aby vám pomohol situáciu vyriešiť.

Zvyknite si na konštruktívnu kritiku

Povzbudzujte sa navzájom, keď sa vám niečo podarilo, a ak sa niečo nepodarilo, okamžite im to logickým spôsobom odkomunikujte. Začnite tým, že sa opýtate, čo si dotyčný myslel alebo prečo sa úloha oneskorila. Často sa vyskytnú okolnosti, o ktorých neviete. Keď spolu komunikujeme otvorene a priamo, predídeme mnohým nedorozumeniam. Vyhraďte si čas na rozhovor o tom, ako chcete, aby veci fungovali.

Pred tým, ako niekomu vyslovíte konštruktívnu kritiku zvážte, či by bolo vhodnejšie hovoriť o nej súkromne na plánovanom stretnutí, alebo či je to niečo, čo môžete spomenúť len tak mimochodom v rámci tímovej práce. Vždy prejavujte rešpekt a majte na pamäti, že aj keď vás kritika neuráža, váš kolega môže byť na danú tému náchylnejší. Rešpektovanie pocitov ostatných prispieva k dobrému pracovnému prostrediu.

Tip! Sendvičová metóda

Možno ste už počuli o sendvičovej metóde. Je jednoduchá a často funguje lepšie akoby ste čakali. Začnite vyzdvihovaním pozitívnych vecí. Potom vyslovte čo najkonštruktívnejšiu kritiku a na záver povedzte znova niečo pozitívne.

Ak ide o závažné porušenia

Ak sa kritika týka niečoho závažného, napríklad obťažovania alebo nedodržiavania bezpečnostných predpisov, zamestnanec by mal informovať svojho nadriadeného. V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu by mal nadriadený zasa zapojiť personálne oddelenie alebo podnikového právnika. Môžu vám pomôcť postupovať pri prípadnom nahlásení na polícii.

Zhrnutie

Kritika môže byť pozitívna aj negatívna. Urobte zo spätnej väzby prirodzenú súčasť pracovného života, vďaka čomu ju nebudete vnímať ako hrozbu. Kritiku podávajte konštruktívne a premyslene. Pred jej vyslovením zvážte, či je kritika potrebná. Vždy dávajte viac pozitívnej ako negatívnej kritiky. Keď prijímate kritiku, snažte sa ju nebrať osobne. Zvážte, či je kritika oprávnená a čo môžete urobiť, aby ste zlepšili svoj spôsob práce.

FAQ

Konštruktívna kritika poskytuje spätnú väzbu na výkon alebo správanie, aby sa človek mohol zlepšiť. Naproti tomu kritika často zahŕňa negatívne pripomienky k výkonu, správaniu alebo názoru bez poskytnutia návodu, ako sa zlepšiť.
Kritizujte správanie, ale nie osobu. Podeľte sa o svoje postrehy a vysvetlite, čo sa dá zlepšiť. Spätnú väzbu poskytujte pravidelne, a nie len vtedy, keď sa vyskytnú problémy. Potom môžete vytvoriť kultúru neustáleho zlepšovania.
Konštruktívna kritika sa zameriava na správanie alebo výkon, nie na osobu. Jej cieľom je pomôcť človeku zlepšiť sa.
Konštruktívna kritika sa zameriava na správanie alebo výkon, nie na osobu. Jej cieľom je pomôcť osobe zlepšiť sa a prispieva k pozitívnemu pracovnému prostrediu, v ktorom sa zamestnanci cítia povzbudení a motivovaní ďalej sa rozvíjať.
Konštruktívna kritika je typ spätnej väzby, ktorá umožňuje človeku zlepšiť sa. Podeľte sa o svoje postrehy a vysvetlite, čo sa dá zlepšiť. Spätnú väzbu poskytujte pravidelne a nielen vtedy, keď sa vyskytnú problémy. Potom môžete vytvoriť kultúru neustáleho zlepšovania.
Kritizujte správanie, ale nie osobu. Podeľte sa o svoje postrehy a vysvetlite, čo sa dá zlepšiť. Spätnú väzbu poskytujte pravidelne a nielen vtedy, keď sa vyskytnú problémy. Pomôže to vytvoriť pozitívne pracovné prostredie.
Ak máte pocit, že sa s vami na pracovisku zle zaobchádza, oznámte to zamestnávateľovi. Ten má povinnosti vyplývajúce zo zákoníka práce. Okrem iného musí zamestnávateľ rýchlo poskytnúť pomoc a podporu, ak dôjde k šikanovaniu. Ak máte pocit, že to váš problém nevyriešilo, obráťte sa na oblastný inšpektorát práce.
Ako sa vraví, nikdy nevyhoviete všetkým. Pri konštruktívnej kritike sa dokážete posúvať vpred a odstraňovať nedostatky. No ľudia, ktorí dávajú deštruktívnu kritiku si vždy niečo nájdu a v ich očiach budete mať stále iba chyby a nedostatky.
Spätná väzba poskytuje potvrdenie, že vykonaná práca bola uznaná, čo môže byť pozitívna skúsenosť. Ak je spätná väzba prirodzenou súčasťou práce, môže sa zlepšiť interakcia medzi zamestnancami a zvýšiť vzájomné pochopenie perspektív.
Ľudia, ktorí najťažšie prijímajú kritiku, majú často nízke sebavedomie. Aj keď sa kritika týka napríklad pracovných metód, môžu ju brať ako kritiku seba samých, čo v nich vyvoláva zlý pocit.
Pripravte sa a napíšte si jasné argumenty pre to, čo podľa vás nefunguje. Uvádzajte len veci, ktoré sa týkajú vašej vlastnej pracovnej situácie. Dohodnite si stretnutie a konštrutívnu kritiku komunikujte v súkromí.

Chcete vedieť o našich akciách a novinách ako prvý?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a získajte exkluzívny prístup k informáciám o našich akciách, novinkách a zaujímavých článkoch.