Inšpirácia k rodovej rovnosti od našich kolegýň

Inšpirácia k rodovej rovnosti od našich kolegýň

V AJ Produkty aktívne pracujeme na tom, aby sme boli firmou, kde každý dostáva rovnaké príležitosti ku kariérnemu rastu. Preto sa radi pripájame k oslavám Medzinárodného dňa žien a boja za rodovú rovnosť, ktorého témou v roku 2023 sú práve „Ženy vo vedúcich pozíciách". Z tohto dôvodu sme oslovili niektoré z našich manažérok, aby sa podelili o svoje názory na svoju vedúcu úlohu. Dúfame, že tým inšpirujú aj vás.
Person

Helene Christensen, HR manažérka v AJ Produkty

Ako je to s rovnosťou žien a mužov v AJ Produkty?
„Pre nás je samozrejmosťou, že by sme v AJ Produkty mali byť otvoreným a rovným pracoviskom. Musíme však brať do úvahy aj iné dôvody diskriminácie, ako je rasizmus, rodová identita, sexuálna orientácia, náboženské presvedčenie, vek a zdravotné postihnutie.

Prijímanie rodovej rovnosti znamená snahu o svet, v ktorom majú všetci ľudia rovnaké práva a príležitosti. Ide o snahu odstrániť nerovnosti a diskrimináciu. Ide o to, aby ženy, muži mali rovnakú možnosť vyjadriť svoj názor, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál a prispieť k rozvoju spoločnosti.

Ide o budovanie a riadenie otvorenej kultúry a pomoc organizácii správnymi nástrojmi. V roku 2023 zavedieme hĺbkový program školenia pre všetkých manažérov. Rovnosť sa začína u vedúcich pracovníkov a prvým krokom je uvedomenie si nerovností a diskriminácie, ktoré v spoločnosti existujú."

Aké ďalšie faktory sú dôležité?
„Chceme našim zamestnancom pomôcť skĺbiť pracovný a rodinný život. Chceme najmä podporovať rovnomerné čerpanie rodičovskej dovolenky a voľna na pokrytie potrieb starostlivosti o deti. Čím viac otcov prevezme rovnaký podiel povinností starostlivosti o deti, tým ľahšie sa budú ženy uchádzať o pracovné miesta za rovnakých podmienok. Z dlhodobého hľadiska to, dúfajme, povedie k tomu, že sa v spoločnosti vytvorí kultúra, v ktorej otázka pohlavia nebude vôbec relevantná."

Je Medzinárodný deň žien potrebný?
„Samozrejme! Je to pripomienka toho, ako ľudia v predchádzajúcich generáciách bojovali za veci, ktoré dnes považujeme za samozrejmé, ako napríklad možnosť voliť a budovať kariéru. Na tieto obete nesmieme zabúdať, pretože nás čaká ešte dlhá cesta. Upozorňovaním na tento problém môžeme podporovať a povzbudzovať jednotlivcov, aby išli za svojimi snami. Potom môžeme spoločne vytvoriť rovnejšiu spoločnosť."

Čo pre vás znamená rodová rovnosť?

 

Person
Rovnosť pre mňa znamená, že sa ľudia k sebe správajú ako seberovní. Bez ohľadu na to, či je to v škole, v práci alebo v obchode. Je to aj o pochopení, že všetci ľudia majú rôzne zázemie, ale musia mať rovnaké príležitosti.
Clara Abrahamsson, Copywriter
Person
Pre mňa je rovnosť o ľudskosti, kde sa všetci ľudia musia k sebe správať srdečne, láskavo a s úctou bez ohľadu na to, kto sú. Spoločne sa musíme postaviť proti nespravodlivosti a navzájom sa inšpirovať a podporovať pri ochrane našich práv.
Frida Rajković, Marketing Automation Specialist
Person
Rovnosť pre mňa znamená, že všetci by sme mali mať možnosť robiť to, čo nás zaujíma a v čom sme dobrí. Ak ste v niečom dobrý, ste v tom dobrý bez ohľadu na pohlavie. Niekedy potrebujete odvahu, aby ste sa odvážili robiť to, čo chcete.
Alicia Björklund, Product Engineer
Person
Rovnosť pre mňa znamená, že sa snažíme dosiahnuť spoločnosť, v ktorej majú muži a ženy rovnaké príležitosti, práva a hodnotu, či už doma alebo na pracovisku.
Johanna Andersson, Receptionist
Person
Rovnaké práva pre všetkých jednotlivcov bez ohľadu na pôvod by sa mali uplatňovať vo všetkých oblastiach života, v domácnosti, v komunite a na pracovisku.
Matilda Lerjebo, Assembly Coordinator
Person
Podľa mňa rovnosť znamená vytvoriť spoločnosť, v ktorej majú ženy a muži rovnaké príležitosti, práva a rešpekt, čo je základom demokratického a spravodlivého sveta.
Sara Jankulov Westerberg, HR Business Partner
Person
Rovnosť pre mňa znamená, že všetci ľudia by mali mať rovnaké možnosti a moc formovať spoločnosť a svoj vlastný život a mali by byť rešpektovaní. Tieto otázky musíme riešiť včas, aby sa v budúcnosti rodová rovnosť stala samozrejmosťou.
Amanda Haglund, Product Communicator
Person
Rovnosť pre mňa znamená, že ženy a muži majú spravodlivé podmienky v pracovnom živote.
Maren Aune, Digital Marketing Specialist
Person
Ak chcete podporiť rovnosť a spravodlivosť v práci, musíte pochopiť, aké privilégiá máte v porovnaní s ostatnými.
Therese Brede, Social Media Marketing Specialist
Person
Som si istý, že vďaka sociálnym sieťam a novej generácii, ktorá teraz vyrastá, posunieme rovnosť na vyššiu úroveň ako doteraz. Som za rovnaké odmeňovanie a rovnaké príležitosti za rovnakú prácu bez ohľadu na pohlavie.
Linda Cedell, Project Sales

Chcete vedieť o našich akciách a novinách ako prvý?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a získajte exkluzívny prístup k informáciám o našich akciách, novinkách a zaujímavých článkoch.
*Kliknutím na prihlásenie na odber potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov (viď. Politika informovanosti dotknutej osoby).