Inšpirácia k rodovej rovnosti od našich kolegýň

V AJ Produkty aktívne pracujeme na tom, aby sme boli firmou, kde každý dostáva rovnaké príležitosti ku kariérnemu rastu. Preto sa radi pripájame k oslavám Medzinárodného dňa žien a boja za rodovú rovnosť, ktorého témou v roku 2021 sú práve „Ženy vo vedúcich pozíciách". Z tohto dôvodu sme oslovili niektoré z našich manažérok, aby sa podelili o svoje názory na svoju vedúcu úlohu. Dúfame, že tým inšpirujú aj vás.
manažérka AJ Produkty

Ale najprv pár otázok Helene Christensen, HR manažérke v AJ Produkty.

Ako je to s rovnosťou žien a mužov v AJ Produkty?
„Povedala by som, že dobre. Je to problematika, na ktorú sa dosť zameriavame. Máme jasnú politiku a aktívne pracujeme na tom, aby sme boli otvoreným a rovnoprávnym pracoviskom, kde všetci dostávajú rovnaké príležitosti. Všetky pohovory vykonávame interne, čo nám dáva nad celým procesom väčšiu kontrolu. Pokiaľ ide o podiel žien v manažérskych funkciách, snažíme sa zlepšiť doterajší nepomer, aj keď je stále na čom pracovať."

Zamestnávame ženy na základe kvót?
„Všetky nábory sa vykonávajú na základe skúseností, osobnostného profilu a znalostí uchádzača. Ak by sme sa však mali rozhodovať medzi ženou a mužom s úplne rovnakou kvalifikáciou, pravdepodobne by sme volili ženu, práve kvôli tomu, aby sme vyrovnali pomer žien a mužov v manažérskych pozíciách."

Prečo je rovnováha tak podstatná?
„Domnievame sa, že vyrovnaný pomer žien a mužov vo vedúcich pozíciách navodzuje lepšiu pracovnú klímu, čo má za následok vyššiu pohodu a efektivitu. Rovnováha v spoločnosti však nie je len o počte žien a mužov, ale aj o vytváraní pozitívnej firemnej kultúry - a to je niečo, čo sa v AJ Produkty skutočne snažíme vytvárať!"

Je ešte niečo, čo by ste chceli doplniť?
„Chceme uľahčiť našim zamestnancom zosúladenie pracovného a rodinného života - a najmä podporiť rovnaký prístup k rodičovskej dovolenke. Čím viac otcov prevezme svoju časť zodpovednosti, tým ľahšie bude pre ženy uchádzať sa o prácu za rovnakých podmienok. Z dlhodobého hľadiska to, dúfajme, povedie k vytvoreniu takej kultúry v spoločnosti, kde otázka pohlavia a rodovej rovnosti už ani nebude na programe dňa."

Je potrebné oslavovať Medzinárodný deň žien? 
„Rozhodne! Je to pripomienka toho, ako veľmi sa ľudia v predchádzajúcich generáciách snažili bojovať za veci, ktoré dnes považujeme za samozrejmé. Je to napríklad možnosť voliť a práve možnosť získať prácu. Nesmieme zabúdať, nakoľko sa obetovali, pretože stále máme pred sebou dlhú cestu."

Pár slov pre inšpiráciu:

 

Manažérka AJ Produkty
Jednou z najdôležitejších vecí v práci je mať šťastný a pestrý každodenný pracovný rytmus, ktorý si užívate so svojimi kolegami. Potom sa dostavia aj výsledky.
Annika Petersson, Inbound Sales Manager, Švédsko
Person
Každá žena môže byť úspešná. Stačí mať víziu a poznať cestu. Tou musíte ako správna líderka najskôr prejsť sami a potom ju ukázať ostatným. Vždy však buďte sami sebou a správajte sa k svojmu tímu láskavo a s rešpektom, aby z neho vzišlo to najlepšie. Správny manažér nie je nič bez dobrého tímu.
Nicole Hartmann, Country Manager, Nemecko a Rakúsko
Person
Rozpoznajte talenty a pomôžte im rozvinúť ich zápal a zručnosti. Buďte láskaví a podnecujte harmóniu v každom kroku pracovného procesu.
Zane Bekere, Country manager, Lotyšsko
Person
Myslím, že je to o tímovej práci, kde ja, ako leader, pomáham každému byť čo najlepšou verziou samého seba. Vďaka tomu môžeme byť silnejší ako tím.
Louise Stiern, Production Leader, Švédsko
Person
Myslím, že sa musíte odvážiť postaviť sa za to, čomu veríte. V mojej vedúcej úlohe chápem ako jednu z najdôležitejších vecí schopnosť naviesť ostatných k tomu, aby si začali veriť a mohli rásť.
Sofia Andersson, Supply Manager, Švédsko
Person
Verím, že šťastných a motivovaných zamestnancov vychováte tak, ak ste ako líder dobrý v komunikácii, ale zároveň im načúvate a reagujete na ich požiavaky a nápady. Ide skrátka o pracovné prostredie, v ktorom prevláda dôvera a kde sa nebojíte povedať svoj názor.
Anne Ahlmann, Customer Service Manager, Dánsko
Person
Ukážte svoje skutočné ja – z dlhodobého hľadiska je to jediná správna cesta.
Pia Hallqvist, Range Manager, Švédsko
Person
Verím v spoluprácu na horizontálnej úrovni, ktorá podľa môjho názoru poskytuje viac priestoru a príležitostí pre mojich kolegov. Vďaka tomu sú schopní uplatniť všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti v snahe nájsť odpovede na výzvy, ktorým naša spoločnosť čelí.
Paula Edebalk, Brand manager, Švédsko
Person
Pri dosahovaní cieľov je dôležité si udržať zvedavosť a otvorenú myseľ voči novým riešeniam. Tým, že sa usilujeme o neustále zlepšovanie, sa spoločne zlepšujeme ako ľudia. Samozrejme, počas cesty neustáleho zlepšovania môžeme robiť chyby, na tom nie je nič zlé – pokiaľ sa z nich poučíme.
Johanna Kemppainen, Country Manager, Fínsko
Person
Originál je vždy lepší ako kópia, takže zistite, kto ste a postavte sa za to. Zamerajte sa na to najlepšie v každom členovi vášho tímu a vytvorte tak harmonickú atmosféru, kde sa všetci navzájom podporujú, pomáhajú si a mieria rovnakým smerom - vpred!
Anna Sköld, Sales manager, Nórsko
Person
Pre mňa je dôležité, aby všetci ľudia mali rešpekt a počúvali jeden druhého. Všetko to začína správnou kultúrou - ak ju zaistíme, dokážeme všetko!
Mette Thorud, Customer service manager, Nórsko
Person
Tam, kde existuje pracovná kultúra s rovnakými podmienkami pre každého, sa vytvára istota, že zamestnanci majú príležitosť k profesijnému rastu a rozvoju. Správnou kombináciu pomeru žien a mužov vo vyšších pozíciách dokážeme zohľadniť všetky perspektívy, čo nás ako firmu obohacuje.
Helena Christensen, Global HR manager, Švédsko
Person
Pre ženu môže byť niekedy ťažké presadiť svoj názor, ale vytrvajte. My ženy sme inteligentné, znalé a dokážeme priniesť do diskusií nový pohľad.
Helen Beebe, Managing director, Veľká Británia

Chcete vedieť o našich akciách a novinách ako prvý?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a získajte exkluzívny prístup k informáciám o našich akciách, novinkách a zaujímavých článkoch.
*Kliknutím na prihlásenie na odber potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov (viď. Politika informovanosti dotknutej osoby).