6 tipov ako vytvoriť lepšie pracovné prostredie

6 tipov ako vytvoriť lepšie pracovné prostredie

Dobré pracovné prostredie má mnoho výhod - zamestnanci sa cítia lepšie a majú radosť z práce, čo vedie k vyššej produktivite a následne k vyššej ziskovosti firmy. Je na vás ako na zamestnávateľovi, aby ste vytvorili bezpečné a ergonomické pracovisko, ktoré kladie veľký dôraz na zdravie zamestnancov. Pozrite si našich 6 tipov, ako dokážete spríjemniť vaše pracovné prostredie.

1. Ergonómia je kľúčová

Požiadajte o pomoc odborníka na ergonómiu a uistite sa, že každý má správne pracovné nástroje - pre tých, ktorí sú nižší alebo vyšší, môže byť potrebné urobiť úpravy. Výškovo nastaiteľné stoly, stoličky, počítačové monitory, klávesnice a myši patria medzi najdôležitejšie pracovné nástroje.


2. Pestrá práca

Úrazy z preťaženia sú jedným z najväčších problémov na pracovisku. Rozmanitosť je kľúčom k 
účinne predchádzať takýmto zraneniam. Snažte sa meniť úlohy,  pracovné polohy, nástroje a tempo a podľa možnosti sa vyhýbajte najmonotónnejším úlohám. 

3. Zdvíhajte správne

Zranenia chrbta sú v stavebníctve a priemysle veľmi časté. Neexistujú žiadne konkrétne pravidlá, ale snažte sa vyhnúť zdvíhaniu pod výškou kolien a nad výškou ramien a vždy zdvíhajte s vystretým chrbtom. Pri ťažších bremenách si navzájom pomáhajte. Naučte svojich zamestnancov správnu techniku, aby bola správna už od začiatku.


4.  Znížte hladinu hluku

Zníženie hladiky hluku na pracovisku preukázateľne zvýši efektivitu zamestnancov. Použitie akustických panelov alebo chráničov sluchu môže pomôcť eliminovať nežiaduci hluk od strojov alebo ľudí. Stanovte si jasné pracovné zásady a postupy, aby ste zvládli úlohy, ktoré si vyžadujú maximálne sústredenie. 

5. Dobré osvetlenie

Dobré a správne osvetlenie je nevyhnutným predpokladom na vykonávanie pracovných úloh. Nájdite svietidlá, ktoré poskytujú dobré svetlo, neblikajä a neoslňujú. Povzbudzujte svojich zamestnancov, aby počas obeda chodili von za denného svetla, najmä počas zimných mesiacov. To znižuje hladinu melatonínu v tele, vďaka čomu nebudeme toľko cítiť únavu.


6. Bezpečné pracovné prostredie

Vzdelávajte sa v oblasti platných zákonov a predpisov a neustále sa snažte dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia. Pravidelne vykonávajte hodnotenie rizík a vypracúvajte plány, aby ste zabezpečili, že sa všetci na pracovisku budú cítiť dobre.

Dvaja ľudia sedia na kancelárskych stoličkách pri svojich stoloch

Warehouse report 2022

Spolu so spoločnosťou Kantar Sifo sme uskutočnili rozhovory so 400 manažérmi skladov a logistiky v Dánsku, Nórsku, Fínsku a Švédsku. Prieskum sa týka fyzického pracovného prostredia a poukazuje na množstvo zaujímavých štatistík a dôležitých poznatkov. Prečítajte si náš Warehouse report 2022!


ZOBRAZIŤ VIAC

Chcete vedieť o našich akciách a novinách ako prvý?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a získajte exkluzívny prístup k informáciám o našich akciách, novinkách a zaujímavých článkoch.
Počkajte prosím...
*Kliknutím na prihlásenie na odber potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov (viď. Politika informovanosti dotknutej osoby).