Prvá pomoc

V prípade nehody: Prvá pomoc na pracovisku

Dôležité pre bezpečnosť pracoviska je to, či máte zavedené postupy a dostupné vybavenie v prípade nehody. Skúmanie a zaznamenávanie rizík pomáha vytvárať jasné informácie a postupy a správne vybavenie prvej pomoci prispieva a napomáha len k vytvoreniu bezpečného pracoviska, ale tiež pomáha vám a vašim kolegom urobiť správnu vec v prípade nehody na pracovisku.
Prvým krokom k bezpečnému pracovisku je dôkladné preskúmanie a zistenie toho, aké nehody môžu nastať na vašom pracovisku. Za týmto účelom je nutné vytvoriť analýzu pracovného prostredia.

Riziká sa často líšia v závislosti od pracoviska. Manipulačné zariadenia môžu napríklad spôsobiť zranenia v dôsledku zvierania alebo pracoviska s výskytom nebezpečných chemikálií môžu viesť k popáleninám alebo poraneniu očí. Zistite riziká a zaznamenajte ich, aby sa daná nehoda neopakovala.

Správna a úplná prvá pomoc

V súlade s Arbetsmiljöverket musia byť všetky pracoviská vybavené lekárničkou prvej pomoci. Tie by mali byť upravené podľa rizík špecifického pracoviska a počtu zamestnancov a označené nápisom, pričom k nim by mal byť dostupný ľahký prístup. Lekárnička prvej pomoci by na pracovisku mala obsahovať, mimo iného, nástroje proti spáleniu, kompresné obväzy, dezinfekčné obrúsky, handričky na čistenie očí a automatizovaný externý defibrilátor. Nástenné lekárničky sú účinné pre rýchlu a jednoduchú pomoc a tašky prvej pomoci slúžia ako dobrý nástroj, v prípade blízkej nehody, pokrývajúce väčšinu základných potrieb.

Takisto sa uistite, že máte zavedené postupy pre tých, ktorí sa starajú o zariadenia - určite jednu osobu, ktorá bude zodpovedná za kontrolu a stav tohto zariadenia. Nezabudnite, že zariadenie môže byť doplnené v prípade potreby, ak existuje riziko špeciálnych úrazov na pracovisku. Takisto dbajte na dátum expirácie materiálov prvej pomoci.

Umiestnite všetky dôležité informácie na viditeľnom mieste, ako je nástenka, s kontaktnými informáciami o tom, kde sa nachádza lekárnička prvej pomoci, rozdelení zodpovednosti medzi zamestnancami, núdzových telefónnych číslach, taxi službách a adresách a ceste na pracovisko. V prípade núdze je dôležité mať tieto informácie ľahko dostupné.

Školenie prvej pomoci

Zisťovanie rizík je len prvým krokom k bezpečnému pracovisku. Všetci zamestnanci, dokonca aj poradcovia a študenti musia mať kompletné informácie o rizikách a postupoch prvej pomoci v prípade nehody. Kto robí čo, keď sa niečo stane? Táto otázka môže byť rozhodujúca, keď sa stane nehoda.

- Najčastejším problémom je, že ľudia nevedia, ako sa správať, keď dôjde k nehode. Správne vzdelanie a vedomosti vám dodajú pocit bezpečia a budete pripravení konať v prípade akejkoľvek nehody, vysvetľuje Gunilla Reuterberg, certifikovaná vychovávateľka a školiteľka v oblasti poskytovania prvej pomoci u Červeného kríža s 10 ročnými skúsenosťami. Gunilla odporúča zúčastniť sa kurzu prvej pomoci, aspoň raz za každé dva roky pre aktualizáciu poskytovania prvej pomoci. - Čím viac ste zručnejší v prvej pomoci, tým lepšie. Takisto je dôležité robiť časté cvičenia, aby ste si osviežili pamäť. Je to naozaj lacné životné poistenie, hovorí Gunilla.

Chcete vedieť o našich akciách a novinách ako prvý?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a získajte exkluzívny prístup k informáciám o našich akciách, novinkách a zaujímavých článkoch.
Počkajte prosím...
*Kliknutím na prihlásenie na odber potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov (viď. Politika informovanosti dotknutej osoby).