Z odpadkov poklad

Získajte kontrolu nad svojim triedením odpadov

Priemerný človek v Európe vytvorí zhruba 1.5 kg odpadu za deň, podľa prieskumu The Economist. Keby boli všetci zapojení do triedenia odpadov, mohol by byť všetok odpad recyklovaný do nových výrobkov a obalov. Okrem toho to prispieva k nášmu zdraviu a zlepšuje to životné prostredie. Ale ako začať s recykláciou na pracovisku?

Možno to znie jednoducho, ale faktom je, že taká jednoduchá vec, akou je hodiť kancelársky papier do správneho koša, než do koša pre komunálny odpad, pomôže omnoho viac, ako si myslíte. Správna recyklácia pomáha šetriť naše prírodné zdroje a svetové energie.

Triedením odpadu môžete pomôcť

Znížiť spotrebu energií – energia, ktorá sa používa na výrobu nových materiálov je podstatne vyššia, než je energia, ktorá je potrebná na výrobu z recyklovaných materiálov.

Znížiť emisie - použitie recyklovaných materiálov znižuje emisie, ktoré vznikajú počas prepravy nových materiálov. Takisto to pomáha znižovať toxické látky z tovární pri výrobe nových materiálov.

Chrániť životné prostredie - keď vyrábame nový tovar z recyklovaných materiálov, tak šetríme naše prírodné zdroje. Papier použitý na recykláciu sa môže použiť na výrobu nového papiera, namiesto výrubu nových stromov potrebných na výrobu toho istého papiera.

Začnite s najnebezpečnejším

Ak je pre vás obtiažne začať s triedením odpadu, dobrý tip je zamerať sa na to, čo robí najväčšie škody, t.j. s nebezpečným odpadom pre životné prostredie. Niektoré veci na našich pracoviskách obsahujú látky, ktoré sú toxické, karcinogénne, výbušné alebo horľavé a môžu poškodiť zdravie ľudí alebo životné prostredie. Batérie, žiarivky, kompaktné žiarivky, chemikálie, počítače a iné elektronické odpady slúžia ako príklady nebezpečného odpadu. Mali by byť oddelené od bežného komunálneho odpadu.

Recyklácia by nemala byť náročná!

Čím viac recyklujete, tým viac pomáhate svojmu životnému prostrediu ale aj sebe samému - je dôležité, aby bolo možné sa jednoducho učiť ako recyklovať priamo na pracovisku. Prvý krok je mať pod stolom kôš len pre papier. Ďalším tipom je jasné označenie odpadových košov v jedálni.

Napríklad, použite koše s inými farbami na viečku alebo označte koše v jedálni s rôznymi značkami znázorňujúcimi druh odpadu pre jednoduchšie triedenie odpadu. Ďalším krokom je rozlíšiť plechovky a fľaše od iného odpadu. Použitie jedného koša s viacerými prepážkami rozdelenými podľa druhu odpadu nie je o nič ťažšie, než hádzanie všetkého odpadu do jedného koša. Najdôležitejšou vecou je, aby ste sa pokúsili nájsť riešenie, ktoré je najlepšie pre vaše pracovisko.
 

Ak sa zaujímate o recykláciu odpadu, určite si prečítajte aj náš článok 9 Tipov pre Eco-Friendly Kanceláriu.

Chcete vedieť o našich akciách a novinách ako prvý?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a získajte exkluzívny prístup k informáciám o našich akciách, novinkách a zaujímavých článkoch.
Počkajte prosím...
*Kliknutím na prihlásenie na odber potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov (viď. Politika informovanosti dotknutej osoby).