E-commerce raketovo rastie - je váš sklad pripravený?

E-commerce raketovo rastie - je váš sklad pripravený?

S rastúcim počtom online nákupov strácajú maloobchodné predajne podstatnú časť tržieb a koncoví zákazníci zohrávajú v dodávateľskom reťazci čoraz dôležitejšiu úlohu. To samozrejme ovplyvňuje váš sklad a jeho fungovanie. Nižšie uvádzame niekoľko krokov, ktoré vám môžu pomôcť optimalizovať skladové procesy tak, aby boli vhodnejšie pre elektronický obchod.

Je čas prehodnotiť

V minulosti sa každý týždeň naložilo do kamiónov určité množstvo tovaru a poslalo sa do obchodov na predaj. Úloha bola splnená. Teraz si ten istý tovar objednávajú priamo koncoví zákazníci, čo znamená, že sa musí individuálne vyskladniť, zabaliť a odoslať priamo jednotlivým zákazníkom. To si vyžaduje oveľa viac práce.

Napriek rozdielom v skladových nárokoch týchto dvoch typov predaja mnohé spoločnosti stále používajú rovnaké skladové riešenia. Nie je teda prekvapením, že nemajú k dispozícii dostatok priestoru a že v sklade niekedy nestíhajú. Našťastie sa spoločnosti môžu pomerne rýchlo prispôsobiť novým podmienkam, ak dokážu zmeniť svoju organizáciu, vybavenie a správne zaučiť personál.

Je váš sklad vhodne organizovaný?

Keďže rôzne druhy tovaru potrebujú rôzne skladovacie priestory a vybavenie, je dobré rozdeliť sklad na oblasti pre kompletizáciu objednávok a manipuláciu s paletami. To znamená, že zamestnanci vykonávajúci rôzne úlohy môžu pracovať efektívne bez toho, aby si navzájom prekážali. Okrem toho môžu byť vaše produkty logickejšie usporiadané, aby sa uľahčilo ručné vychystávanie.

Vychystávanie jednotlivých produktov je úloha, ktorej objem sa najviac zvýši, keď sa vaše online podnikanie skutočne rozbehne. Ak je nejaký tovar veľmi obľúbený, je dobré ho presunúť do externého skladu, aby ste nepreťažili vlastné zdroje. Môžete sa tiež rozhodnúť využiť logistické riešenia tretích strán, aby ste znížili záťaž celého podniku, napríklad počas sviatkov.

Sklad
Vychystávanie objednávok v sklade

Majú vaši zamestnanci správne vybavenie?

S rastúcim počtom manuálnych úkonov rastie aj potreba praktického vybavenia. Na uľahčenie prepravy tovaru v sklade môžete použiť paletové vozíky, klietkové kontajnery a policové vozíky. Odporúčame tiež zvoliť vychystávacie vozíky, ktoré zamestnancom umožnia prístup k tovaru na vyšších regáloch a jednoduchší proces vychystávania objednávok. Dobre vybavený ergonomický baliaci stôl zvyšuje efektívnosť procesu balenia, pretože všetky baliace materiály sú vďaka nemu ľahko dostupné. Nezabudnite zabezpečiť dostatok vozíkov a stolov, aby vaši zamestnanci nemuseli na svoju prácu čakať a zbytočne strácať čas.

Dôležité je tiež zabezpečiť, aby ste mali k dispozícii správnu škálu skladových regálov. Jasne označené regály vo vhodnej pracovnej výške, plastové boxy pre menšie predmety a skrinky na chemikálie, ak manipulujete s nebezpečným tovarom, pomôžu vytvoriť efektívne, bezpečné a spoľahlivé pracovné prostredie. Ďalším dôležitým aspektom sú odpadkové koše na triedene odpadu. Ak ich máte v blízkosti dostatok, odpadový materiál sa dá rýchlo recyklovať a predíde sa zbytočnému blokovaniu dopravných uličiek odpadom.

Máte správny počet zamestnancov?

Kedy najviac ľudí nakupuje online? Odpoveď: večer a cez víkendy. To znamená, že zamestnanci v sklade majú viac práce ráno a že pondelok je najvyťaženejším dňom v týždni. Predaj v týždni počas Vianoc je úplne iný ako v utorok týždeň pred výplatou vo februári alebo v marci. Otázka teda znie: čo robíte vo svojom sklade, aby ste zvládli tieto extrémne rozdiely v pracovnom zaťažení?

Bez ohľadu na to, či sa spoliehate na vlastné zdroje alebo si občas využijete pomoc dočasných zamestnancov, potrebujete podrobný plán na riadenie počtu zamestnancov počas špičiek a poklesov. Neexistuje iná možnosť, pretože služby zákazníkom sú v e-commerce najdôležitejším aspektom.
Skladový regál

Sklad musí vždy doručiť

Nemôžeme robiť to, čo sme robili vždy? V minulosti to fungovalo. Jednoduchá odpoveď je nie. Celý proces od objednávky až po doručenie musí byť efektívny, aby ste mali spokojných zákazníkov. Je to ako so skúsenosťami v reštaurácii. Nezáleží na tom, že čašník, ktorý vás privedie k stolu a prijme vašu objednávku, odvádza prvotriednu prácu, ak musíte večne čakať, kým jedlo dorazí na stôl. Už sa sem nevrátite. To isté platí aj pre elektronický obchod: aj keď je webová stránka skvelá a nákupný proces prebieha hladko, aj doručenie musí spĺňať očakávania zákazníkov, aby u vás chceli znova nakúpiť. Je to také jednoduché.