Zlepšená pracovná morálka zvyšuje produktivitu

Zlepšená pracovná morálka zvyšuje produktivitu

V práci strávime okolo 1800 hodín ročne. Spokojní a šťastní zamestnanci tvoria dôležitý základ príjemného pracovného prostredia. Štúdie ukazujú, že zdraví pracovníci sú kreatívnejší a inovatívnejší, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje ako úspešnosť firmy, tak aj ich súkromný život. Camilla Saarinen, organizačná konzultantka a mentálna trénerka v spoločnosti Quentia, poskytuje v tomto článku cenné rady, ako môžu firmy aktívne vylepšovať pracovné tímy.

Ako zlepšiť vzťahy zamestnancov na pracovisku

„Pokúste sa pravidelne sa osobne stýkať so spolupracovníkmi. Ak to z nejakého dôvodu nie je možné, snažte sa nájsť aspoň malú chvíľu pre stretnutie s kolegami vždy, keď Vám to okolnosti dovoľujú," hovorí Camilla. Preukázaný pozitívny vplyv majú aj mimo firemné team-buildingové akcie. Ďalšie aktivity zamerané napríklad na riešenie problémov, môžu tiež vylepšiť súdržnosť tímu. Majte ale na pamäti, že niektorí zamestnanci sa mimo prácu stýkajú neradi. „Pre niekoho môže byť účasť na team-buildingových akciách priamo stresujúce. Snažte sa teda tolerovať rôzne postoje," hovorí Camilla.

Nehovorte o práci počas prestávok

Nezabudnite, že pracovnú morálku môžete vylepšiť aj v priebehu pracovného dňa: ideálnou príležitosťou sú porady alebo prestávky. Tímového ducha môže veľmi ovplyvniť napríklad aj vyhradenie spoločného času na kávu. S ľuďmi okolo sa budete cítiť viac odpočinutí, navyše počas prestávky na kávu obvykle myslíme otvorenejšie a kreatívnejšie, a vtedy sa rodia tie najlepšie nápady! Camilla však odporúča vynechať pracovné témy. "Cez prestávku sa potrebujeme nabudiť a na chvíľu zabudnúť na prácu," pripomína Camilla.

Vnímavosť a zvedavosť nám umožňujú lepšie načúvať

Efektívneho a dobre pracujúceho tímu sa však jednoducho nedá dosiahnuť zábavou alebo mimopracovnými aktivitami. Zásadnú úlohu hrá náš každodenný prístup a správanie. "Zaujímajte sa o svojich kolegov. Nepredpokladajte, že zakaždým všetko viete a nebojte sa otupiť svoju ostražitosť," radí Camilla. Ak sa zaujímame o svojich kolegov, lepšie načúvame, zato keď si myslíme, že už poznáme všetky odpovede, načúvať prestaneme. Nezabudnite, že vždy nemusíte byť ten alebo tá, kto všetko vyrieši a nedovolí si mať zlý deň. S týmto na pamäti sa kolegom úprimne otvorte!

Chcete vedieť o našich akciách a novinách ako prvý?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a získajte exkluzívny prístup k informáciám o našich akciách, novinkách a zaujímavých článkoch.
Počkajte prosím...
*Kliknutím na prihlásenie na odber potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov (viď. Politika informovanosti dotknutej osoby).