Jazykové okienko: Regály alebo regále?

Jazykové okienko: Regály alebo regále?

Mnoho z nás zastáva myšlienku, že slovenčina je krásny a spevavý jazyk. Napriek tomu, nie každému sa darí hovoriť a písať krásne aj gramaticky. My sme sa pozreli od významu až po gramatické tvary na slovíčko, ktoré je v našom segmente často „skloňované“, a to regál.

V Nominatíve jednotného čísla s výrazom „regál“ nemá problém hádam nikto, problémy však nastávajú pri skloňovaní. Pripomeňme si teda hodinu slovenčiny v jazykovom okienku.

Význam slova Regál

Regál je pôvodom latinské slovo odvodené z Regalis, čo znamená kráľovský a má niekoľko významov.

Skloňovanie výrazu „regál"

V slovenskej gramatike sa regál skloňuje podľa vzoru dub, no v lokáli (6. páde) jednotného čísla sa skloňuje podľa vzoru stroj – v regáli. V nominatíve množného čísla sú to regály. Takéto zmiešané skloňovanie využívajú cudzie slová, ktoré majú zakládný tvar zakončený spoluhláskou l alebo r a vkladaná samohláska pri skloňovaní nevypadáva. Podobné slová sú napríklad server, interiér, tunel.

Skloňovanie slova regál

Regále alebo regály?

Výraz „regál“ sa gramaticky správne v Nominatíve množného čísla píše v tvare „regály“. Napríklad: „Regály sú už všetky zložené. Včera sa nám podarilo v sklade poskladať aj posledný regál."

Na regály alebo na regáli?

Výraz „regál“ sa gramaticky správne v Lokáli jednotného čísla píše v tvare „regáli“. Riadime sa pravidlom, ktoré hovorí, že „Lokál je vždy mäkký“. Napríklad: „V regáli sa nachádzali posledné dve krabice kakaa. Za deň sa všetky vypredali."

Z regála alebo regálu?

Z dvojíc z regála a z regálu sú správne obidve, ide o dvojtvar. Správne budú teda obe vety: „Z regálu vytiahol posledné vypraté tričko. Zajtra musí dať prať. Z regála vypadlo päť krabičiek čaju. Ešte že to neboli sklenené poháre."

Význam slova Regál

Regál je pôvodom latinské slovo odvodené z Regalis, čo znamená kráľovský a má niekoľko významov.

Regál ako právo

Výsadné či monopolné právo panovníka, právo udeľovať ďalšie privilégiá - regály alebo Regalia. Súviselo s rôznymi aspektmi hospodárstva, ťažbou drahých kovov, razbou mincí a iných.

Príklady:

pozemkový regál - práva z výlučného vlastníctva pôdy

lesný a lovecký regál - práva z výlučného užívania lesov

horný regál - príjmy z využívania všetkého nerastného bohatstva a ťažby

mincový regál - tvrdené právo panovníka na razbu mincí

židovský regál - zvrchovaná moc panovníka nad Židov vo svojom štáte a výsadné právo na zisk z ich činnosti

Regál ako hudobný nástroj

Starý jazýčkový hudobný nástroj podobný orgánom alebo jeho časť.

Regál ako polica

Regál – polica alebo sústava políc. Umožňuje prehľadné usporiadanie a úsporu miesta pri skladovaní rôzneho materiálu. V predajniach sa regály používajú na vystavovanie ponúkaného tovaru.

Podľa druhu skladovaného materiálu je možné regály deliť na archívne, paletové, konzolové, policové regály atď. Podľa materiálu existujú napríklad drevené, plastové, kovové regály alebo z rôznych kombinácií materiálov. Môžu byť monolitné alebo stavebnicové (nastaviteľné), a môžu byť buď pripevnené na jednom mieste, alebo pojazdné. Možno z nich vytvárať regálové galérie (poschodové sklady).

O regály sa treba starať rovnako ako o čokoľvek iné, čo by nám malo vydržať dlhšie než po dobu záručnej lehoty.

Údržba o regály

Regály, ktoré sú umiestnené v pivniciach alebo na balkónoch, treba občas utrieť, aby sa na nich vlhkosť nedržala príliš dlho. Hrozilo by poškodenie povrchovej vrstvy. Slnečné žiarenie môže taktiež vytvoriť drobné problémy. Regály, ktoré sú nastriekané práškovou farbou, ju môžu začať strácať.

Úplne iná situácia je pri regáloch priemyselných, teda predajných (vybavenie predajní) alebo skladových regálov. V prípade samoobslužných predajní hrozí nebezpečenstvo poškodenia regálov zákazníkom. Ak sa police poškriabu, je možnosť nechať prestriekať farbu špecializovanou firmou.

Regály sa nesmú preťažovať cez odporúčanú nosnosť, pretože by hrozilo ich zrútenie.

Regály je tiež nutné podľa nariadenia vlády 101/2005 Zb. v pravidelných intervaloch kontrolovať.

Prečítajte si tiež, ako si vybrať policový regál.

 

Chcete vedieť o našich akciách a novinách ako prvý?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a získajte exkluzívny prístup k informáciám o našich akciách, novinkách a zaujímavých článkoch.
Počkajte prosím...
*Kliknutím na prihlásenie na odber potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov (viď. Politika informovanosti dotknutej osoby).