Stratégia pre home office

Stratégia pre home office

Vďaka stratégii pre home office môžete vytvoriť lepšie podmienky a usmernenia pre svoju firmu a prispôsobiť ju spôsobu práce, ktorý vyhovuje vašej firme. Vypracovali sme jednoduchú šablónu s krátkym popisom, ktorú môžete použiť ako návod na vytvorenie vlastnej stratégie práce vo vašej firme.

Úvod

Stručne opíšte, prečo bola táto stratégia vypracovaná pre váš podnik. Definujte, čo predstavuje prácu na diaľku, a vysvetlite dôvod výberu práce na diaľku.

Účel a ciele stratégie

Objasnite účel a ciele svojej stratégie práce na diaľku a vysvetlite, na čom je založená vaša stratégia. Opíšte, ako sa bude stratégia vo vašej firme používať, na koho sa vzťahuje, ako sa očakáva, že budú zamestnanci pracovať a ako budú v prípade potreby spolupracovať.
 

Základné informácie

Opíšte základné charakteristiky tejto stratégie, napríklad: zmena pracovných metód po pandémii, prehodnotenie efektívnosti práce, lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom atď.
 

Usmernenia a odporúčania pre home office

Podrobne popíšte pravidlá a usmernenia, ktoré sa vzťahujú na home office vo vašej firme. Aké sú očakávania od vás ako zamestnávateľa voči zamestnancom a naopak? Mali by ste zahrnúť usmernenia týkajúce sa pracovného času, procesov, vhodných pracovných miest, stretnutí, spolupráce s kolegami, technického vybavenia, zdravia a všetkých ďalších oblastí, ktoré považujete za dôležité. Všetko, čo očakávate, že vaši zamestnanci budú alebo nebudú robiť, by tu malo byť jasne zahrnuté. Mali by ste tiež jasne uviesť, čo ako zamestnávateľ dokážete zabezpečiť.
 

Usmernenia a odporúčania pre bezpečné pracovné prostredie

Čo môžete ponúknuť svojim zamestnancom na zabezpečenie dobrého pracovného prostredia pri práci z domu? Kde je hranica medzi prácou a voľným časom? Ako sledujete spokojnosť a výkonnosť zamestnancov?
 

Hodnotenie a následné opatrenia

Vysvetlite, ako budete sledovať dodržiavanie tejto stratégie, aby ste vyhodnotili jej účinnosť a zabezpečili, že ju budú dodržiavať zamestnanci aj manažéri.

Chcete vedieť o našich akciách a novinách ako prvý?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a získajte exkluzívny prístup k informáciám o našich akciách, novinkách a zaujímavých článkoch.
Počkajte prosím...
*Kliknutím na prihlásenie na odber potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov (viď. Politika informovanosti dotknutej osoby).