Radi vám pomôžeme zlepšiť vaše pracovné prostredie

HU nás vždy dostanete osobnú odpoveď na všetky vaše otázky. Nezáleží či sa jedná o produktové informácie, dodacie lehoty alebo hľadáte pomoc pri zariaďovaní celého vášho pracovného prostredia. Kontaktujte nás emailom, telefonicky alebo cez online chat. Sme tu pre vás počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod. Vitajte v AJ Produkty!
Telefón
Zavolajte nám na
02/ 48 214 712
Online chat
Klikne na okienko
vpravo dole
Email
Spýtajte sa nás na
info@ajprodukty.sk
FAQ
Prezrite si najčastejšie otázky nižšie na tejto stránke.
Upozorňujeme, že právo na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na nasledujúce produkty:

  • Výrobky na mieru. Niektoré výrobky v našom sortimente sú vyrobené na mieru podľa dopytu a nemožno ich vrátiť - týka sa to objednávok vytvorených na základe cenových ponúk od našich obchodných zástupov (viď Projektové riešenia). Tieto produkty sú ako také zvýraznené na jednotlivých produktových stránkach na našej webovej stránke.
  • Rohože rezané na mieru z role, či už zákazníkom alebo spoločnosťou AJ Produkty, nie je možné vrátiť.
  • Personalizované produkty a špeciálne objednané produkty mimo nášho štandardného sortimentu. Patria sem výrobky, ktoré boli vyrobené alebo prispôsobené požiadavkám zákazníka. Ide napríklad o inú farbu alebo veľkosť na mieru, ako aj výrobky mimo nášho štandardného sortimentu.
Ďalej sa na vrátenie tovaru ešte tieto podmienky:

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do dvoch kalendárnych dní odo dňa, kedy obdržal potvrdenie objednávky. Kupujúci je oprávnený odvolať (stornovať) záväzne vystavenú objednávku alebo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy len za podmienok ustanovených v týchto obchodných podmienkach a v platnej právnej úprave.

Kupujúci je oprávnený odvolať (stornovať) záväzne vystavenú objednávku alebo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy len v prípade, ak predávajúci ešte neodoslal, resp. neposkytol tovar kupujúcemu, a to aj v prípade, ak odvolanie (storno) objednávky alebo odstúpenie od zmluvy predávajúci preukázateľne nezapríčinil.

Odvolanie (storno) objednávky alebo odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a doručené poštou formou doporučeného listu, alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@ajprodukty.sk v stanovenej dobe.

V prípade, že kupujúci odstúpi od už uzatvorenej kúpnej zmluvy, alebo odvolá (stornuje) záväzne vystavenú objednávku bez toho, aby takéto konanie kupujúceho preukázateľne zapríčinil predávajúci, vyhradzuje si predávajúci právo postupovať podľa nasledujúcich pravidiel:

pokiaľ je možné stornovať tovar u dodávateľa, bude odvolanie (storno) alebo odstúpenie od zmluvy akceptované bez akýchkoľvek opatrení zo strany predávajúceho,
pokiaľ nie je možné tovar stornovať u dodávateľa, prípadne pokiaľ je už pripravený na vyskladnenie, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať stornovací poplatok vo výške 25% z celkovej hodnoty objednávky,
predchádzajúce dva odseky môžu byť spoločne uplatnené i v rámci jednej objednávky.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie zasielajte na adresu sídla predajcu: A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení).

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Pri odstúpení od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a súvisiace platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Viac informácií nájdete v našich obchodných podmienkach tu.
Objednávku je možné stornovať telefonicky, cez online chat alebo emailom. Všetky kontakty nájdete tu.