Ako na jednoduché triedenie odpadu?

Ako na jednoduché triedenie odpadu?

Dobre fungujúci systém nakladania s odpadom zahŕňa premyslené a praktické triedenie kancelárskeho odpadu. Čím viac odpadu sa recykluje, tým je väčší prínos pre nás aj pre prírodu. Vďaka prehľadnému a ľahko dostupnému triedeniu odpadu sa ekologické správanie stáva prirodzenou súčasťou pracovného dňa.
Triedenie odpadu v kancelárii

Identifikácia potrieb v oblasti triedenia odpadu

Recyklácia odpadu v je prospešná pre životné prostredie a šetrí prírodné zdroje Zeme. Prázdne obaly, noviny a elektroodpad sa dajú bezproblémovo recyklovať. Zabezpečením správnych podmienok na pracovisku môžeme značne zjednodušiť triedenie odpadu. Separovanie odpadu by malo byť jednoduché a malo by byť prirodzenou súčasťou každodennej rutiny.

Najskôr je potrebné odhadnúť množstvo odpadu vo vašej firme, ktorý je potrebné separovať. To vám uľahčí zostavenie plánu účinného triedenia odpadu.

Možno budete potrebovať rôzne typy odpadkových košov na viacerých miestach. V priestoroch sa často vykonávajú rôzne druhy činností, čo tiež znamená, že množstvo aj druh odpadu sa medzi jednotlivými oddeleniami líši.


9 tipov pre eco-friendly kanceláriu

Ako triediť odpad

Väčšina ľudí sa rozhodne triediť odpad, iba keď je jasné a zrejmé, ktoré odpadky patria do ktorého koša. Preto je dobré označiť koše na triedenie odpadu rôznymi farbami, ktoré reprezentujú typy odpadkov, a aj popismi, aké druhy odpadkov do košov patria a aké nie. Ak ste si niekedy neistý, do ktorých kontajnerov patria vaše odpadky, čítajte ďalej.

Aký odpad patrí do hnedého koša

Do hnedých odpadkových košov patrí bioodpad. Sú to napríklad ovocie, zelenina, lístie, zeleň, čajové vrecká či odrezky zo stromov. V žiadnom prípade však do týchto kontajnerov nepatria potraviny živočíšneho pôvodu, stavebný odpad alebo cigarety. 

Aký odpad patrí do žltého koša

Do žltých odpadkových košov patria plasty. Sú to hlavne PET fľaše, plastové obaly, mikroténové vrecká, kelímky z jogurtov, no taktiež aj polystyrén. Do žltého kontajnera však nemôžeme hádzať znečistené plasty napríklad od jedla, motorových olejov, farieb, atď.

Aký odpad patrí do zeleného koša

Do zelených kontajnerov patrí sklo v podobe nevratných fliaš z alkoholických a nealkoholických nápojov, poháre a tabuľové sklo. Fľaše by mali byť zbavené vrchnákov a iných nesklenených súčastí. Do zelených kontajnerov na sklo nepatria napríklad porcelán, keramika, zrkadlá, lepené sklá či žiarovky.

Aký odpad patrí do modrého koša

Do modrého kontajnera patrí papier. Ten môže byť v podobe novín, časopisov, kartónov či papierových obalov. Nepatria sem však znečistené či mokré papierové produkty, ani hygienické potreby (odličovacie tampóny, vlhčené obrúsky).

Ako triediť kovový odpad?

Okrem častého odpadu, ako je papier, plastové obaly či sklenené nádoby sa v kancelárii stretávame aj s kovovými súčiastkami či baterkami. Takýto odpad treba vyseparovať do zvlášť na to určených nádob, prípadne vyniesť odpad do zberného dvora. Prečítajte si tiež, ako správne recyklovať napr. plynové spery.
Triedenie odpadu

Výber správnych odpadkových košov

Existujú rôzne odpadové koše a kontajnery, ktoré sú vhodné do rôznych podnikov, zariadení a priestorov. Svoju úlohu zohráva aj počet osôb nachádzajúcich sa v priestoroch a množstvo odpadu.

Jedáleň: Pre veľkú jedáleň je rozumnou a pohodlnou voľbou skriňa na triedenie odpadu s otvormi, do ktorých ľahko vhodíte vhodný odpad. Umiestnite niekoľko skríň vedľa seba na triedenie rôznych druhov odpadu. Skriňa na triedenie odpadu so zásuvkami a plastovými boxmi na výšku je výbornou priestorovo úspornou alternatívou pre malú jedáleň. 

Kancelária: Bez odpadkových košov sa žiadna kancelária nezaobíde. V dnešnej dobe je však dobré myslieť aj na prírodu a zaobstarať viac druhov košov na triedenie odpadu. Najobľúbenejšie koše na triedenie odpadu pozostávajú z jednej, dvoch alebo troch 15-litrových nádob, vďaka ktorým môžete jednoducho triediť odpad v kancelárii či doma. 

Sklad: Pre väčšie podniky a sklady môže byť dobré investovať do výklopných kontajnerov. Sú ideálne pre triedenie odpadu a manipuláciu s rôznymi materiálmi, ako piesok, oceľ, cement, drevo atď. Výklopné kontajnery sú určené pre vysokozdvižné vozíky a dokážu zniesť tvrdé zaobchádzanie. Prezrite si naše výklopné kontajnery v rôznych farebných vyhotoveniach, pričom si môžete vybrať aj z modelov s automatickým vyklápaním a zaklápaním.

Jednoduché triedenie s jasným označením

Keď sú koše na triedenie odpadu na svojom mieste, označte ich, aby nebolo pochýb o tom, čo kde patrí. Môžete použiť nálepky so symbolmi na triedenie odpadu, ktoré sa dajú jednoducho nalepiť na odpadkové koše alebo na skrinku na triedenie odpadu. 

Odpadkové koše na triedenie odpadu umiestnite na viditeľné a ľahko prístupné miesto. To uľahčí triedenie všetkým, vďaka čomu sa odpad bude môcť ľahko recyklovať a premeniť na niečo nové.
Koše na triedenie odpadu

Vysypávanie a čistenie košov

Pravidelné vyprázdňovanie košov na triedenie odpadu je samozrejmosťou a malo by byť rovnako jednoduché ako ich plnenie. Plné odpadkové koše a vrecia na odpad nikoho netešia a bránia separácii zdrojov. Ak sú napríklad koše na bioodpad plné, môže sa čoskoro dostaviť nepríjemný zápach. Stanovte postupy vysypávania a čistenia košov na triedenie odpadu.

Vyberte si odpadkové koše s kolieskami, aby sa vám ľahšie premiestňovali, keď je čas ich vysypať. Tým sa zefektívni nakladanie s odpadom a ušetríte svoje telo. Na skrine na triedenie odpadu existujú držiaky na odpadkové vrecia s kolieskami alebo môžete použiť bežné odpadkové koše s kolieskami.

Menšie skrine na triedenie odpadu majú zvyčajne plastové koše s madlami, ktoré uľahčujú vysypávanie odpadu. Ďalšou možnosťou je vybrať si malé odpadkové koše, ktoré sú položené na vozíkoch. Vytriedený odpad je potom už len potrebné prepraviť na správne miesto na recykláciu. 

Triedenie odpadu je jednoduchý spôsob, ako pomôcť životnému prostrediu

S dobrým systémom triedenia odpadu je pravdepodobnejšie, že väčšina odpadkov skončí na správnom mieste. Čím viac recyklujeme, tým menej vyčerpávame zdroje Zeme a zabraňujeme prenikaniu škodlivých látok do životného prostredia. Všetci môžeme pomôcť vytvoriť lepšie životné prostredie.

Ak potrebujete viac informácií o našich výrobkoch, kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme!Obľúbené produkty pre triedenie odpadu

FAQ

Zvyškový odpad je ten, ktorý zostane po vytriedení obalov, potravinového odpadu, objemného odpadu, elektronického odpadu, liekov a nebezpečného odpadu.
Potravinový odpad do vriec na potravinový odpad by sa mal umiestniť do zbernej nádoby na kompost. Separovať obaly, noviny, batérie, lieky a nebezpečný odpad. Do komunálneho odpadu patrí iba to, čo vám po dôkladnom vytriedení zostane.
Triedenie znamená, že odpad sa separuje tam, kde vzniká. Recyklácia znamená, že materiál z vyradených výrobkov a iných odpadov sa používa ako surovina pri výrobe nových výrobkov.
Obaly musia byť úplne zbavené zvyškov potravín, ale nie je potrebné ich čistiť.
Porcelán sa nedá recyklovať ani použiť na výrobu energie. Jednotlivé menšie predmety môžete vyhodiť do komunálneho odpadu. Väčšie množstvá by sa mali v recyklačnom centre vytriediť ako nehorľavé.

Chcete vedieť o našich akciách a novinách ako prvý?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a získajte exkluzívny prístup k informáciám o našich akciách, novinkách a zaujímavých článkoch.
Počkajte prosím...
*Kliknutím na prihlásenie na odber potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov (viď. Politika informovanosti dotknutej osoby).