Prechod z home office do kancelárie

Prechod z home office do kancelárie

Aké je to vrátiť sa do kancelárií po dlhej dobe?
Teraz, keď už home office nie je nutnosťou, sa každodenný život mnohých ľudí, najmä mladšej generácie, opäť zmení. Počas začiatku pandémie väčšina pracovísk vyžadovala od svojich zamestnancov prácu z domu, čo znamenalo, že mnohí zamestnanci boli nútení prispôsobiť sa práci na diaľku. Pre mnohých mladých ľudí, ktorí práve nastúpili do svojho prvého zamestnania alebo si našli prácu počas pandémie, je však práca na diaľku súčasťou každodenného života a možno jediným spôsobom práce, ktorý poznajú. Čo pre mladú generáciu znamená opustiť home office a začať pracovať v klasickej kancelárii? Aké sú pozitíva a akým výzvam čelia?

Práca z domu poskytuje väčšiu slobodu, ale zároveň znižuje sociálne väzby, ako aj pocit spolupatričnosti a spoluprácu medzi kolegami. V porovnaní s nerušenou prácou z domu znamená presun do kancelárie hlučnejšie pracovné prostredie aj viac interakcií so spolupracovníkmi. Pre tých, ktorí sú zvyknutí pracovať len na diaľku, to môže byť trochu rušivé a neprirodzené. Faktom však je, že interakcia a sociálne kontakty dávajú vášmu pracovnému životu zmysel! Aj keď sa niekedy môžete cítiť nervózne, práca v kancelárii vám poskytne príležitosť poriadne spoznať svojich kolegov. Využite príležitosť porozprávať sa s kolegami pri obede alebo pri káve. Ak práca z domu neposkytuje ľudskú interakciu, po ktorej všetci túžime, práca v kancelárii to napraví.
Mladšia generácia, ktorá je nováčikom vo svete práce, nepozná iný typ práce ako home office, pozostávajúci z digitálnych stretnutí a flexibilných pracovných metód. Je to spôsob práce, ktorý je pre staršiu generáciu nový. Tento flexibilný spôsob práce a sloboda, ktorú poskytuje, má svoje výhody, ako napríklad dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom. Nemusí však vyhovovať všetkým. Pre mnohých ľudí je pri práci z domu ťažšie oddeliť prácu od súkromného života. Je pre nich ťažké zistiť, kedy majú vypnúť z pracovného režimu. Nie je nezvyčajné, že večer jedia pred počítačom alebo pošlú niekoľko e-mailov, hoci sa pracovný deň skončil. Pozitívom práce z kancelárie je, že zamestnanci si robia častejšie prirodzené prestávky, napríklad prechádzka počas obeda, prestávka na kávu či krátky rozhovor s kolegami a keď na konci dňa vypnete počítač, viete, že pracovný deň sa naozaj skončil.

Mladá generácia teda čelí určitým výzvam. Práca na plný úväzok z kancelárie však stále prináša množstvo výhod!

Čo môžete urobiť pre to, aby sa váš nový kolega cítil začlenený do kolektívu?

  • Dajte si spoločný obed. Je to malé gesto, ktoré nový kolega určite ocení!
  • Z času na čas sa opýtajte, či nepotrebuje pomoc.
  • Buďte k dispozícii. Uistite sa, že ste k dispozícii a ochotný poradiť, ak niečo potrebuje. Je to dôležité, aby sa nový zamestnanec cítil ako súčasť kolektívu.
  • Urobte novému kolegovi prehliadku kancelárie a zároveň využite príležitosť predstaviť ho všetkým osobne. Je to skvelý spôsob, ako mu dať pocit, že je vítaný.
  • Ukážte mu, ako funguje kávovar a kde sú uložené hrnčeky. Môže to znieť banálne, ale niektorým ľudom sa môže zdať trápne sa na to pýtať.