Generácia Z potrebuje vašu pomoc v práci

Generácia Z potrebuje vašu pomoc v práci

Mnohí z nás si možno mysleli, že mladšia generácia sa počas pandémie najľahšie prispôsobí práci na diaľku. Predovšetkým preto, že sú viac zvyknutí na online svet (a často ho aj lepšie ovládajú) ako staršie generácie. Samozrejme, ovládanie technológií je výhodou, keď sa kancelária zatvorí a celá organizácia zrazu sídli online. Zdá sa však, že tento náskok neposkytuje rovnakú výhodu, keď ide o osobnú pohodu.
Zo štúdie spoločnosti Microsoft vyplýva, že generácia Z - inými slovami ľudia narodení v rokoch 1997 až 2012 - je generáciou, ktorá počas pandémie najviac zápasila s prácou na diaľku. Štúdia ukázala, že pre túto vekovú skupinu bolo v porovnaní so staršími generáciami ťažšie udržať si angažovanosť a záujem o prácu, vyjadriť svoj názor počas stretnutí a prezentovať nové nápady.
Spätná väzba od kolegov a manažérov je obzvlášť dôležitá pre mladých ľudí.
Jedným z možných dôvodov, prečo je pre generáciu Z práca na diaľku ťažšia ako pre iné vekové skupiny, je skutočnosť, že mnohí z nich sú na začiatku svojej kariéry. Sú nováčikmi v pracovnom živote a na pracovisku, a preto potrebujú väčšiu podporu a jasné usmernenie viac ako ich kolegovia, ktorí sú na pracovný svet zvyknutí. V súvislosti s prácou na diaľku to môže byť pre zamestnávateľov aj zamestnancov zložitá situácia. Ďalším aspektom je ich domáca situácia. Mladší ľudia majú doma zvyčajne menej priestoru, a preto nemajú optimálne podmienky na home office. Napríklad je ťažšie oddeliť pracovný a súkromný život, ak bývate v malej garsónke v porovnaní s väčším domom so samostatnou kanceláriou. Mladí ľudia tiež častejšie žijú sami, preto je sociálny aspekt pracovného života mimoriadne dôležitý.
Generácia Z je dôležitou súčasťou pracovnej sily a predstavuje jedinečný a cenný prínos. Preto by malo byť v záujme každého zamestnávateľa sa o nich dobre postarať!
  • Spätná väzba od kolegov a manažérov je pre mladých ľudí obzvlášť dôležitá. Je dôležité, aby ste so zamestnancom/kolegom pravidelne komunikovali a oznámili mu, že ste mu ako manažér k dispozícii, aj keď sa fyzicky nenachádzate na tom istom mieste. Ľudia viac ocenia krátky e-mail každý deň ako týždenné zhrnutie v pondelok.
  • Využite kompetencie mladých a dajte im pocit, že sú potrební. Napríklad mladý zamestnanec s technickými znalosťami by mohol svojich starších kolegov sprevádzať novým digitálnym prostredím. To tiež pomáha kultivovať vzťahy na pracovisku.
     
  • Generácia Z zažíva vysokú mieru stresu a mnohí z nich trpia úzkosťou a depresiami. Zamestnávatelia sa preto musia naučiť rozpoznať varovné signály zlého duševného zdravia a predovšetkým musia byť schopní poskytnúť zamestnancom podporu a nástroje, ktoré im pomôžu cítiť sa v práci lepšie.

Chcete vedieť o našich akciách a novinách ako prvý?

Prihláste sa na odber nášho newslettra a získajte exkluzívny prístup k informáciám o našich akciách, novinkách a zaujímavých článkoch.
Počkajte prosím...
*Kliknutím na prihlásenie na odber potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov (viď. Politika informovanosti dotknutej osoby).